หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.พัทลุง เขต 2 ห้องมันนิซาไก(เขตเก่า) 3 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.พัทลุง เขต 2 ห้องมันนิซาไก(เขตเก่า) 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 752 ฮูลาฮูป ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 3 ก.ย. 2558 10.00-11.30
-
4 753 แดนเซอร์ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 08.30 - 10.00
-
5 754 จินตลีลา ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 3 ก.ย. 2558 08.30 - 10.00
-
6 755 วาดภาพตามจินตนาการ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง ป.1/1-2 3 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 756 เล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 10.00 - 12.00
-
8 757 ระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง ป.1/1, ป1./2 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]