หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สนามกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2558 09.00-เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สนามกลางแจ้ง 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สนามกลางแจ้ง 4 ก.ย. 2558 13.00-10.00 น.
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง ป.6/1-3 4 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง ป.6/3 3 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]