สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทะเลน้อย 9 7 2 18 21 0 2 2 23
2 อนุบาลพัทลุง 8 2 4 14 16 1 1 0 18
3 วัดเขาทอง 6 10 5 21 25 3 3 0 31
4 วัดคลองใหญ่ 6 8 6 20 26 8 1 1 35
5 อนุบาลควนขนุน 6 5 7 18 23 7 1 0 31
6 บ้านทุ่งชุมพล 6 4 1 11 12 0 1 1 13
7 วัดบ้านนา 6 3 0 9 16 2 1 0 19
8 มัธยมพัทลุงวิทยา 6 1 0 7 9 0 0 0 9
9 วัดร่มเมือง 4 3 4 11 16 3 1 1 20
10 บ้านควนขนุน 4 1 0 5 8 0 0 1 8
11 อนุบาลป่าพะยอม 4 0 0 4 8 0 0 0 8
12 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 3 7 1 11 18 2 0 0 20
13 วัดวิหารเบิก 3 2 2 7 15 1 1 0 17
14 บ้านบ่อทราย 3 2 2 7 8 1 0 0 9
15 วัดแหลมโตนด 3 1 3 7 14 0 1 0 15
16 ประชารัฐบำรุง 2 3 0 1 4 7 1 1 0 9
17 วัดเขาแดง 3 0 0 3 6 3 1 2 10
18 วัดไทรงาม 2 5 1 8 13 2 2 0 17
19 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 2 3 0 5 6 3 1 0 10
20 บ้านห้วยน้ำดำ 2 3 0 5 6 1 1 0 8
21 บ้านไสกุน 2 2 1 5 8 1 0 0 9
22 วัดไทรโกบ 2 2 0 4 6 2 1 0 9
23 วัดควนถบ 2 2 0 4 6 1 0 0 7
24 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 2 1 1 4 8 2 2 0 12
25 บ้านเหรียงงาม 2 1 0 3 6 2 0 0 8
26 บ้านตลิ่งชัน 2 0 0 2 7 2 1 0 10
27 บ้านเขาปู่ 1 4 2 7 15 5 1 0 21
28 วัดหัวหมอน 1 3 3 7 17 4 1 0 22
29 บ้านสำนักกอ 1 3 3 7 9 3 1 0 13
30 เรวดีพัทลุง 1 2 1 4 14 6 2 0 22
31 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1 2 1 4 10 1 0 0 11
32 บ้านปากเหมือง 1 2 1 4 5 3 1 0 9
33 บ้านขัน 1 1 2 4 6 2 1 2 9
34 วัดลานแซะ 1 1 1 3 12 1 0 0 13
35 บ้านสวนโหนด 1 1 1 3 7 1 0 1 8
36 บ้านหยีในสามัคคี 1 1 1 3 7 0 0 0 7
37 ทุ่งยางเปล 1 1 1 3 6 1 1 0 8
38 วัดประดู่เรียง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
39 บ้านท่าแค(วันครู2500) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
40 อนุบาลศรีนครินทร์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
41 วัดหรังแคบ 1 1 0 2 8 3 1 0 12
42 วัดโงกน้ำ 1 1 0 2 7 4 2 1 13
43 บ้านธรรมเถียร 1 1 0 2 5 1 1 0 7
44 บ้านนาวง 1 1 0 2 4 2 0 0 6
45 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1 0 3 4 4 1 0 0 5
46 วัดเกษตรนิคม 1 0 1 2 9 4 2 0 15
47 บ้านศาลาน้ำ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
48 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 1 0 1 2 4 3 0 1 7
49 วัดอภยาราม 1 0 1 2 3 2 0 0 5
50 วัดทุ่งขึงหนัง 1 0 0 1 5 3 1 0 9
51 บ้านควนดินแดง 1 0 0 1 4 2 1 0 7
52 บ้านปากสระ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
53 บ้านโหล๊ะเร็ด 1 0 0 1 4 0 0 0 4
54 วัดโพรงงู 1 0 0 1 2 2 1 0 5
55 อนุบาลเสริมปัญญา 1 0 0 1 2 0 2 1 4
56 อารียาศึกษา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดควนแร่ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
60 วัดตะแพน 0 1 2 3 11 1 0 1 12
61 วัดบ้านสวน 0 1 2 3 8 3 1 0 12
62 บ้านควนกุฎ 0 1 2 3 3 1 1 0 5
63 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 0 1 1 2 6 1 0 0 7
64 วัดควนปันตาราม 0 1 1 2 3 2 0 0 5
65 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 0 1 0 1 6 2 1 0 9
66 วัดดอนศาลา 0 1 0 1 6 0 0 0 6
67 บ้านระหว่างควน 0 1 0 1 5 1 1 0 7
68 บ้านเขาพนม 0 1 0 1 5 0 6 1 11
69 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
70 บ้านไทรทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
71 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
72 วัดโคกแย้ม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
73 บ้านไสเลียบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
74 วัดสุนทราวาส 0 0 2 2 5 1 1 1 7
75 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 5 4 1 0 10
76 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 1 1 3 5 3 0 11
77 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
78 วัดพังดาน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
79 วัดนาท่อม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
80 บ้านทุ่งลาน 0 0 1 1 1 0 2 0 3
81 อนุบาลเรวดีศึกษา 0 0 0 0 5 2 1 0 8
82 วีรนาถศึกษามูลนิธิ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
83 วัดเขาอ้อ 0 0 0 0 5 1 0 0 6
84 วัดควนแพรกหา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
85 อนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
86 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 4 0 1 1 5
87 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
88 วัดลำใน 0 0 0 0 3 4 0 0 7
89 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
90 ชุณหะวัณ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
91 บ้านหัสคุณ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
92 อนุบาลศรีบรรพต 0 0 0 0 2 1 1 0 4
93 บ้านโหละหนุน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
94 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
95 บ้านโตน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 บ้านใสอ้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
97 วัดบ่วงช้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
98 บ้านควนพลี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
99 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 บ้านไสถั่ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 วัดประจิมทิศาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านถ้ำลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
104 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านชายคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านเตง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดประดู่ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดเกาะยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 0 0 0 3 1 0 4
111 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
112 บ้านนาโหนด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
113 บ้านเตาปูน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 อนุบาลสุวรรณภักดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 วัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านขันหมู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 วัดเขาป้าเจ้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 วัดใสประดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 บ้านท่ามิหรำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 บ้านโคกโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 133 119 84 336 666 166 78 23 910