สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดคลองใหญ่ 25 8 1 1 34
2 วัดเขาทอง 20 2 2 0 24
3 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 18 2 0 0 20
4 วัดทะเลน้อย 18 0 2 2 20
5 อนุบาลควนขนุน 17 6 1 0 24
6 วัดหัวหมอน 17 4 1 0 22
7 อนุบาลพัทลุง 16 1 1 0 18
8 บ้านเขาปู่ 15 5 1 0 21
9 เรวดีพัทลุง 14 6 2 0 22
10 วัดไทรงาม 13 2 2 0 17
11 วัดวิหารเบิก 13 1 1 0 15
12 วัดแหลมโตนด 13 0 1 0 14
13 วัดบ้านนา 12 2 1 0 15
14 วัดลานแซะ 12 1 0 0 13
15 บ้านทุ่งชุมพล 12 0 1 1 13
16 วัดตะแพน 11 1 0 1 12
17 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 10 1 0 0 11
18 วัดร่มเมือง 9 3 1 1 13
19 บ้านสำนักกอ 9 3 1 0 13
20 มัธยมพัทลุงวิทยา 9 0 0 0 9
21 วัดหรังแคบ 8 3 1 0 12
22 บ้านบ่อทราย 8 1 0 0 9
23 บ้านควนขนุน 8 0 0 1 8
24 อนุบาลป่าพะยอม 8 0 0 0 8
25 วัดเกษตรนิคม 7 4 1 0 12
26 บ้านตลิ่งชัน 7 2 1 0 10
27 บ้านไสกุน 7 1 0 0 8
28 บ้านหยีในสามัคคี 7 0 0 0 7
29 วัดโงกน้ำ 6 4 1 1 11
30 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 6 2 2 0 10
31 บ้านเหรียงงาม 6 2 0 0 8
32 บ้านห้วยน้ำดำ 6 1 1 0 8
33 บ้านขัน 6 1 0 2 7
34 บ้านสวนโหนด 6 1 0 1 7
35 วัดควนถบ 6 1 0 0 7
36 วัดบ้านสวน 6 1 0 0 7
37 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 6 1 0 0 7
38 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 5 4 1 0 10
39 วัดทุ่งขึงหนัง 5 3 1 0 9
40 บ้านปากเหมือง 5 2 1 0 8
41 อนุบาลเรวดีศึกษา 5 2 1 0 8
42 วีรนาถศึกษามูลนิธิ 5 2 0 0 7
43 วัดสุนทราวาส 5 1 1 1 7
44 บ้านธรรมเถียร 5 1 1 0 7
45 บ้านระหว่างควน 5 1 1 0 7
46 วัดเขาอ้อ 5 1 0 0 6
47 บ้านเขาพนม 5 0 6 1 11
48 วัดไทรโกบ 5 0 1 0 6
49 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 5 0 1 0 6
50 บ้านศาลาน้ำ 5 0 0 0 5
51 วัดดอนศาลา 5 0 0 0 5
52 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 4 3 0 1 7
53 บ้านควนดินแดง 4 2 1 0 7
54 วัดควนแพรกหา 4 2 0 0 6
55 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 4 1 0 0 5
56 วัดควนแร่ 4 1 0 0 5
57 ทุ่งยางเปล 4 1 0 0 5
58 วัดพิกุลทอง 4 0 1 1 5
59 บ้านท่าแค(วันครู2500) 4 0 0 0 4
60 บ้านโหล๊ะเร็ด 4 0 0 0 4
61 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
62 วัดท่าสำเภาใต้ 3 5 3 0 11
63 วัดลำใน 3 4 0 0 7
64 วัดเขาแดง 3 3 1 2 7
65 บ้านควนกุฎ 3 1 1 0 5
66 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 1 1 0 5
67 บ้านปากสระ 3 1 1 0 5
68 วัดอภยาราม 3 1 0 0 4
69 ชุณหะวัณ 3 1 0 0 4
70 บ้านแหลมยาง 3 1 0 0 4
71 บ้านหัสคุณ 3 0 2 1 5
72 อนุบาลเมืองพัทลุง 3 0 1 0 4
73 อนุบาลศรีนครินทร์ 3 0 0 0 3
74 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 2 3 1 0 6
75 วัดโพรงงู 2 2 1 0 5
76 บ้านนาวง 2 2 0 0 4
77 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 2 1 1 1 4
78 อนุบาลศรีบรรพต 2 1 1 0 4
79 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 2 1 1 0 4
80 วัดพังดาน 2 1 0 0 3
81 บ้านโหละหนุน 2 1 0 0 3
82 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
83 วัดบ่วงช้าง 2 1 0 0 3
84 อนุบาลเสริมปัญญา 2 0 2 1 4
85 บ้านควนพลี 2 0 1 0 3
86 อารียาศึกษา 2 0 0 0 2
87 บ้านโตน 2 0 0 0 2
88 บ้านใสอ้อย 2 0 0 0 2
89 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 2 0 0 0 2
90 บ้านไสถั่ว 1 2 0 0 3
91 บ้านไสเลียบ 1 1 0 0 2
92 วัดนาท่อม 1 1 0 0 2
93 บ้านไทรทอง 1 1 0 0 2
94 วัดท่าสำเภาเหนือ 1 1 0 0 2
95 วัดประจิมทิศาราม 1 1 0 0 2
96 บ้านทุ่งลาน 1 0 2 0 3
97 วัดโคกแย้ม 1 0 1 0 2
98 บ้านถ้ำลา 1 0 0 1 1
99 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 1 0 0 0 1
100 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 1 0 0 0 1
101 บ้านชายคลอง 1 0 0 0 1
102 บ้านเตง 1 0 0 0 1
103 บ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์) 1 0 0 0 1
104 ประชารัฐบำรุง 2 1 0 0 0 1
105 วัดประดู่ทอง 1 0 0 0 1
106 วัดประดู่เรียง 1 0 0 0 1
107 วัดเกาะยาง 1 0 0 0 1
108 วัดควนอินทร์นิมิตร 0 3 1 0 4
109 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 2 1 0 3
110 บ้านนาโหนด 0 1 2 0 3
111 บ้านเตาปูน 0 1 1 0 2
112 วัดควนปันตาราม 0 1 0 0 1
113 อนุบาลสุวรรณภักดี 0 1 0 0 1
114 วัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์) 0 0 1 0 1
115 บ้านขันหมู่ 0 0 0 1 0
116 วัดเขาป้าเจ้ 0 0 0 1 0
117 วัดใสประดู่ 0 0 0 0 0
118 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 0
119 บ้านท่ามิหรำ 0 0 0 0 0
120 บ้านโคกโดน 0 0 0 0 0
รวม 593 148 70 23 834