สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดคลองใหญ่ 26 8 1 1 35
2 วัดเขาทอง 25 3 3 0 31
3 อนุบาลควนขนุน 23 7 1 0 31
4 วัดทะเลน้อย 21 0 2 2 23
5 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 18 2 0 0 20
6 วัดหัวหมอน 17 4 1 0 22
7 วัดร่มเมือง 16 3 1 1 20
8 วัดบ้านนา 16 2 1 0 19
9 อนุบาลพัทลุง 16 1 1 0 18
10 บ้านเขาปู่ 15 5 1 0 21
11 วัดวิหารเบิก 15 1 1 0 17
12 เรวดีพัทลุง 14 6 2 0 22
13 วัดแหลมโตนด 14 0 1 0 15
14 วัดไทรงาม 13 2 2 0 17
15 วัดลานแซะ 12 1 0 0 13
16 บ้านทุ่งชุมพล 12 0 1 1 13
17 วัดตะแพน 11 1 0 1 12
18 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 10 1 0 0 11
19 วัดเกษตรนิคม 9 4 2 0 15
20 บ้านสำนักกอ 9 3 1 0 13
21 มัธยมพัทลุงวิทยา 9 0 0 0 9
22 วัดหรังแคบ 8 3 1 0 12
23 วัดบ้านสวน 8 3 1 0 12
24 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 8 2 2 0 12
25 บ้านบ่อทราย 8 1 0 0 9
26 บ้านไสกุน 8 1 0 0 9
27 บ้านควนขนุน 8 0 0 1 8
28 อนุบาลป่าพะยอม 8 0 0 0 8
29 วัดโงกน้ำ 7 4 2 1 13
30 บ้านตลิ่งชัน 7 2 1 0 10
31 ประชารัฐบำรุง 2 7 1 1 0 9
32 บ้านสวนโหนด 7 1 0 1 8
33 บ้านหยีในสามัคคี 7 0 0 0 7
34 วัดเขาแดง 6 3 1 2 10
35 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 6 3 1 0 10
36 บ้านขัน 6 2 1 2 9
37 วัดไทรโกบ 6 2 1 0 9
38 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 6 2 1 0 9
39 บ้านเหรียงงาม 6 2 0 0 8
40 บ้านห้วยน้ำดำ 6 1 1 0 8
41 ทุ่งยางเปล 6 1 1 0 8
42 วัดควนถบ 6 1 0 0 7
43 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 6 1 0 0 7
44 วัดดอนศาลา 6 0 0 0 6
45 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 5 4 1 0 10
46 บ้านปากเหมือง 5 3 1 0 9
47 วัดทุ่งขึงหนัง 5 3 1 0 9
48 อนุบาลเรวดีศึกษา 5 2 1 0 8
49 วีรนาถศึกษามูลนิธิ 5 2 0 0 7
50 วัดสุนทราวาส 5 1 1 1 7
51 บ้านธรรมเถียร 5 1 1 0 7
52 บ้านระหว่างควน 5 1 1 0 7
53 วัดเขาอ้อ 5 1 0 0 6
54 บ้านเขาพนม 5 0 6 1 11
55 วัดประดู่เรียง 5 0 0 0 5
56 บ้านศาลาน้ำ 5 0 0 0 5
57 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 4 3 0 1 7
58 บ้านควนดินแดง 4 2 1 0 7
59 บ้านนาวง 4 2 0 0 6
60 วัดควนแพรกหา 4 2 0 0 6
61 บ้านปากสระ 4 1 1 0 6
62 อนุบาลเมืองพัทลุง 4 1 1 0 6
63 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 4 1 0 0 5
64 วัดควนแร่ 4 1 0 0 5
65 วัดพิกุลทอง 4 0 1 1 5
66 บ้านท่าแค(วันครู2500) 4 0 0 0 4
67 อนุบาลศรีนครินทร์ 4 0 0 0 4
68 บ้านโหล๊ะเร็ด 4 0 0 0 4
69 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
70 วัดท่าสำเภาใต้ 3 5 3 0 11
71 วัดลำใน 3 4 0 0 7
72 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 3 2 1 0 6
73 วัดอภยาราม 3 2 0 0 5
74 วัดควนปันตาราม 3 2 0 0 5
75 บ้านควนกุฎ 3 1 1 0 5
76 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 1 1 0 5
77 บ้านไทรทอง 3 1 0 0 4
78 บ้านแหลมยาง 3 1 0 0 4
79 ชุณหะวัณ 3 1 0 0 4
80 บ้านหัสคุณ 3 0 2 1 5
81 วัดโพรงงู 2 2 1 0 5
82 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 2 1 1 1 4
83 อนุบาลศรีบรรพต 2 1 1 0 4
84 วัดพังดาน 2 1 0 0 3
85 บ้านโหละหนุน 2 1 0 0 3
86 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
87 บ้านโตน 2 1 0 0 3
88 บ้านใสอ้อย 2 1 0 0 3
89 วัดบ่วงช้าง 2 1 0 0 3
90 อนุบาลเสริมปัญญา 2 0 2 1 4
91 วัดโคกแย้ม 2 0 1 0 3
92 บ้านควนพลี 2 0 1 0 3
93 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 2 0 1 0 3
94 อารียาศึกษา 2 0 0 0 2
95 บ้านไสเลียบ 1 2 0 0 3
96 บ้านไสถั่ว 1 2 0 0 3
97 วัดนาท่อม 1 1 0 0 2
98 วัดท่าสำเภาเหนือ 1 1 0 0 2
99 วัดประจิมทิศาราม 1 1 0 0 2
100 บ้านทุ่งลาน 1 0 2 0 3
101 บ้านถ้ำลา 1 0 0 1 1
102 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1 0 0 0 1
103 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 1 0 0 0 1
104 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 1 0 0 0 1
105 บ้านชายคลอง 1 0 0 0 1
106 บ้านเตง 1 0 0 0 1
107 บ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์) 1 0 0 0 1
108 วัดประดู่ทอง 1 0 0 0 1
109 วัดเกาะยาง 1 0 0 0 1
110 วัดควนอินทร์นิมิตร 0 3 1 0 4
111 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 2 1 0 3
112 บ้านนาโหนด 0 1 2 0 3
113 บ้านเตาปูน 0 1 1 0 2
114 อนุบาลสุวรรณภักดี 0 1 0 0 1
115 วัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์) 0 0 1 0 1
116 บ้านขันหมู่ 0 0 0 1 0
117 วัดเขาป้าเจ้ 0 0 0 1 0
118 วัดใสประดู่ 0 0 0 0 0
119 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 0
120 บ้านท่ามิหรำ 0 0 0 0 0
121 บ้านโคกโดน 0 0 0 0 0
รวม 666 166 78 23 933