หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 37 26 72.22% 8 22.22% 1 2.78% 1 2.78% 36
2 โรงเรียนวัดเขาทอง 34 25 80.65% 3 9.68% 3 9.68% 0 0% 31
3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 36 23 74.19% 7 22.58% 1 3.23% 0 0% 31
4 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 29 21 84% 0 0% 2 8% 2 8% 25
5 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 20 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
6 โรงเรียนวัดหัวหมอน 24 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
7 โรงเรียนวัดร่มเมือง 23 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนวัดบ้านนา 19 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
9 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 18 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 22 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
11 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 18 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 24 14 63.64% 6 27.27% 2 9.09% 0 0% 22
13 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 15 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
14 โรงเรียนวัดไทรงาม 20 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
15 โรงเรียนวัดลานแซะ 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 14 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนวัดตะแพน 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
18 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนวัดบ้านสวน 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
23 โรงเรียนวัดหรังแคบ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านไสกุน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านควนขนุน 10 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 18 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
33 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 11 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนวัดเขาแดง 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านขัน 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนวัดไทรโกบ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนทุ่งยางเปล 11 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนวัดควนถบ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดดอนศาลา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านเขาพนม 14 5 41.67% 0 0% 6 50% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านนาวง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านปากสระ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดควนแร่ 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
71 โรงเรียนวัดลำใน 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนวัดอภยาราม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนชุณหะวัณ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านไทรทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนวัดโพรงงู 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนวัดพังดาน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านโตน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านควนพลี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนอารียาศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านไสเลียบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดนาท่อม 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านถ้ำลา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านชายคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านเตง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดประดู่ทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดเกาะยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านนาโหนด 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านเตาปูน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านขันหมู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
118 โรงเรียนวัดใสประดู่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
119 โรงเรียนบ้านต้นไทร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
120 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
121 โรงเรียนบ้านโคกโดน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สุธัญญา เวชรังษี โทร.090 715 8508 e-mail : sutanyawe@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]