หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 3 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-11.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 3 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
11.00-12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 3 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 เก็บตัวห้องสมุด
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 4 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 เก็บตัวห้องสมุด
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 3 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-15.30 เก็บตัวห้องสมุด


สุธัญญา เวชรังษี โทร.090 715 8508 e-mail : sutanyawe@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]