หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โรงยิมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ห้อง โรงยิม 4 ก.ย. 2558
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โรงยิมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ห้อง โรงยิม 4 ก.ย. 2558
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 4 ก.ย. 2558 9.00-16.30
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-


สุธัญญา เวชรังษี โทร.090 715 8508 e-mail : sutanyawe@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]