สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ถลางพระนางสร้าง 12 2 7 21 23 8 5 3 36
2 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 10 2 2 14 15 5 6 0 26
3 อนุบาลภูเก็ต 9 12 5 26 28 5 0 1 33
4 บ้านบางเทา 8 9 5 22 25 8 7 1 40
5 เทศบาลบ้านบางเหนียว 7 3 1 11 11 0 1 3 12
6 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 7 0 1 8 9 1 3 1 13
7 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 5 3 2 10 11 2 5 1 18
8 เกาะสิเหร่ 4 5 3 12 10 6 6 6 22
9 ขจรเกียรติพัฒนา 4 1 1 6 8 5 4 3 17
10 บ้านฉลอง 4 1 0 5 4 8 8 0 20
11 แหลมพันวา 4 0 1 5 5 6 4 1 15
12 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 3 3 1 7 7 5 5 3 17
13 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 3 2 3 8 10 6 2 4 18
14 วัดสว่างอารมณ์ 3 2 2 7 8 6 2 2 16
15 วิชิตสงคราม 3 0 1 4 8 1 0 2 9
16 บ้านพรุจำปา 3 0 0 3 8 5 4 0 17
17 ดาราสมุทรภูเก็ต 2 3 1 6 9 7 0 1 16
18 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 2 1 0 3 3 0 0 0 3
19 เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 2 0 3 5 8 1 0 1 9
20 บ้านท่าเรือ 2 0 0 2 2 1 1 1 4
21 เทศบาลเมืองภูเก็ต 1 3 0 4 4 1 2 2 7
22 วัดเทพนิมิตร 1 2 4 7 5 6 8 0 19
23 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1 2 0 3 5 2 1 0 8
24 วัดเทพกระษัตรี 1 1 2 4 8 3 1 2 12
25 ถลางวิทยา 1 1 0 2 2 10 6 2 18
26 บ้านพารา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
27 กาญจนวัฒน์วิทยา 1 0 1 2 3 2 3 0 8
28 บ้านไม้ขาว 1 0 1 2 2 4 4 2 10
29 บ้านลิพอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
30 วิทยาสาธิต 0 4 2 6 8 3 1 1 12
31 หงษ์หยกบำรุง 0 3 1 4 8 10 4 1 22
32 ขจรเกียรติศึกษา 0 3 1 4 8 1 2 0 11
33 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 0 2 0 2 5 5 3 3 13
34 วัดลัฏฐิวนาราม 0 1 1 2 2 3 2 1 7
35 บ้านหมากปรก 0 1 0 1 2 1 3 0 6
36 ดาวรุ่งวิทยา 0 1 0 1 1 5 2 2 8
37 บ้านคอเอน 0 1 0 1 1 1 0 2 2
38 บ้านกะหลิม 0 1 0 1 1 0 2 2 3
39 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 0 1 0 1 0 4 3 2 7
40 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 0 0 1 1 3 3 5 1 11
41 เทศบาลพิบูลสวัสดี 0 0 1 1 3 2 2 2 7
42 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 0 0 1 1 2 0 0 0 2
43 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 0 0 1 1 1 3 3 4 7
44 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 0 0 1 1 1 1 3 3 5
45 วัดสุวรรณคีรีเขต 0 0 1 1 0 2 1 0 3
46 บ้านม่าหนิก 0 0 0 0 3 4 4 4 11
47 วัดมงคลวราราม 0 0 0 0 3 0 4 0 7
48 บ้านบางทอง 0 0 0 0 2 0 2 1 4
49 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 0 0 0 0 1 6 1 1 8
50 วัดเก็ตโฮ่ 0 0 0 0 1 5 4 1 10
51 บ้านบางคู 0 0 0 0 1 2 3 3 6
52 บ้านกู้กู 0 0 0 0 1 2 3 0 6
53 บ้านแหลมทราย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
54 บ้านป่าคลอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
55 อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
56 อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
57 เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
58 บ้านป่าครองชีพ 0 0 0 0 0 4 6 0 10
59 วัดเมืองใหม่ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
60 บ้านบางโรง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
61 อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
62 เกาะมะพร้าว 0 0 0 0 0 0 3 0 3
63 บ้านอ่าวปอ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
64 นานาชาติเฮดสตาร์ท 0 0 0 0 0 0 2 0 2
65 เทศบาลเทพกระษัตรี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
66 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 106 77 58 241 307 193 164 79 664