หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 014 3.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
2 751 3.001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
3 164 7.000 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 29
4 165 7.000 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 34
5 166 7.000 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12

นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ 089-7258644
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]