หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ภูเก็ต

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 36 28 82.35% 5 14.71% 0 0% 1 2.94% 34
2 โรงเรียนบ้านบางเทา 44 25 60.98% 8 19.51% 7 17.07% 1 2.44% 41
3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 41 23 58.97% 8 20.51% 5 12.82% 3 7.69% 39
4 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 39 15 57.69% 5 19.23% 6 23.08% 0 0% 26
5 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 20 11 57.89% 2 10.53% 5 26.32% 1 5.26% 19
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 19 11 73.33% 0 0% 1 6.67% 3 20% 15
7 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 32 10 35.71% 6 21.43% 6 21.43% 6 21.43% 28
8 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 26 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 4 18.18% 22
9 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 20 9 52.94% 7 41.18% 0 0% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 16 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
11 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 23 8 34.78% 10 43.48% 4 17.39% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 22 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 24 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
14 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 17 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
15 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 18 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
16 โรงเรียนวิทยาสาธิต 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 12 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
18 โรงเรียนวิชิตสงคราม 12 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
20 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 21 7 35% 5 25% 5 25% 3 15% 20
21 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 19 5 26.32% 6 31.58% 8 42.11% 0 0% 19
22 โรงเรียนแหลมพันวา 16 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 17 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
24 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
25 โรงเรียนบ้านฉลอง 22 4 20% 8 40% 8 40% 0 0% 20
26 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 12 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
27 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 15 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
28 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 14 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 11 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
31 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 9 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
32 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
33 โรงเรียนถลางวิทยา 20 2 10% 10 50% 6 30% 2 10% 20
34 โรงเรียนบ้านไม้ขาว 14 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนบ้านหมากปรก 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 13 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
38 โรงเรียนบ้านบางทอง 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
39 โรงเรียนบ้านพารา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 15 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 11 1 9.09% 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 14 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 14 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 11
45 โรงเรียนบ้านบางคู 12 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
46 โรงเรียนบ้านกู้กู 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 11 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
49 โรงเรียนบ้านคอเอน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
50 โรงเรียนบ้านป่าคลอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านกะหลิม 9 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
55 โรงเรียนบ้านลิพอน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 10 0 0% 4 40% 6 60% 0 0% 10
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 15 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านบางโรง 7 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
62 โรงเรียนเกาะมะพร้าว 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
65 โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
66 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ 089-7258644
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]