หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ห้องคอมพิวเตอร์ 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ห้องคอมพิวเตอร์ 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ห้องสมุด 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" อาคารเอนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ห้องจริยธรรม 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น.


นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ 089-7258644
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]