หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สนามบาสเกตบอล (เต็นท์) 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สนามบาสเกตบอล (เต็นท์) 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สนามบาสเกตบอล (เต็นท์) 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สนามบาสเกตบอล (เต็นท์) 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สนามบาสเกตบอล (เต็นท์) 6 พ.ย. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.30 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สนามบาสเกตบอล (เต็นท์) 6 พ.ย. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.30 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 6 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-


นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ 089-7258644
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]