หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) b2-314 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4 7 พ.ย. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ห้องเรียน 7 พ.ย. 2558 09.00-10.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ห้องสมุด 8 พ.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ิb2-314 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ห้องสมุด 8 พ.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ห้องสมุด 8 พ.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ห้องสมุด 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) ห้องสมุด และ b2-314 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) b2-314 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (แผนกมัธยม) b2-314 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.


นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ 089-7258644
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]