หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 6 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สนามโรงเรียนถลางพระนางสร้าง 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น.


นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ 089-7258644
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]