หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านกาลิซา 45 25 55.56% 15 33.33% 2 4.44% 3 6.67% 45
2 โรงเรียนบ้านยานิง 40 20 54.05% 5 13.51% 7 18.92% 5 13.51% 37
3 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 33 17 51.52% 6 18.18% 3 9.09% 7 21.21% 33
4 โรงเรียนแหลมทองวิทยา 24 16 66.67% 3 12.5% 5 20.83% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านกาแย 26 13 50% 6 23.08% 1 3.85% 6 23.08% 26
6 โรงเรียนบ้านจะแนะ 30 12 40% 8 26.67% 2 6.67% 8 26.67% 30
7 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 28 12 44.44% 7 25.93% 4 14.81% 4 14.81% 27
8 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 18 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
9 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 21 10 50% 3 15% 2 10% 5 25% 20
10 โรงเรียนบ้านโคก 17 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 2 14.29% 14
11 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 19 8 44.44% 3 16.67% 1 5.56% 6 33.33% 18
12 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 25 8 33.33% 2 8.33% 2 8.33% 12 50% 24
13 โรงเรียนผดุงมาตร 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
14 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
15 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
16 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 15 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
17 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
18 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 18 7 41.18% 1 5.88% 4 23.53% 5 29.41% 17
19 โรงเรียนบ้านสะโล 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 18 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
21 โรงเรียนราชพัฒนา 11 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านตะโละ 18 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 7 41.18% 17
23 โรงเรียนบ้านเขาพระ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
25 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 23 4 20% 9 45% 2 10% 5 25% 20
26 โรงเรียนบ้านแกแม 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนบ้านฮูลู 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
28 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบ้านสิโป 11 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
30 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนบ้านริแง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
32 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
33 โรงเรียนบ้านน้ำวน 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
34 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านปาเซ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านลาไม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 9 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
38 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
39 โรงเรียนวัดตันติการามฯ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
40 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 27 2 8.33% 10 41.67% 3 12.5% 9 37.5% 24
41 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านบ้านบำรุงวิทย์ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
45 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
47 โรงเรียนบ้านนิบง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนบ้านบองอ 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
49 โรงเรียนบ้านดุซงญอ 8 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
50 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนร่วมจิตประชา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านปารี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 14 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 8 61.54% 13
56 โรงเรียนวัดร่อน 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
57 โรงเรียนบ้านแมะแซ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านจูโวะ 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านตาโงะ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
60 โรงเรียนบ้านบูกิต 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านทำนบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
62 โรงเรียนบ้านยะออ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
63 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านตือกอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านบละแต 6 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนราชประสงค์ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านไอกรอส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนประชาบำรุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านละหาร 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
72 โรงเรียนบ้านบาโง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
75 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
76 โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
77 โรงเรียนมุคตาร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]