หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 773 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 201 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 774 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 202 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 775 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 203 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 776 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 204 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 777 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 205 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 778 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 206 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 779 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 207 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
8 780 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 208 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 781 การแข่งขัน (Multi Skills Competiton) ป.4-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 101 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
10 782 การแข่งขัน (Multi Skills Competiton) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 102 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
11 783 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 103 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]