หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ใต้หอประชุมใหญ่ ห้อง ใต้หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 16 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง E-classroom ห้อง E-classroom 16 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]