หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 752 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ Peer Center ห้อง Peer Center 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 753 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.4/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 754 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.4/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 755 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.3/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 756 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.3/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 757 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.2/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 770 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.1/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
8 771 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.1/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 772 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.2/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]