ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางขุด สพป. นราธิวาส เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสะหริ่ง สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฆอเลาะทูวอ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 5
6 ดารุลฟุรกอน สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 6
7 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 7
8 วัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 7
9 บ้านไอบาตู สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน 9
10 บ้านเจ๊ะยอ สพป. นราธิวาส เขต 2 69 ทองแดง 10
11 บ้านจือแร สพป. นราธิวาส เขต 2 67 ทองแดง 11
12 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 67 ทองแดง 11
13 บ้านบาโงฮูมอ สพป. นราธิวาส เขต 2 65 ทองแดง 13
14 เทศบาล 4 สพป. นราธิวาส เขต 2 65 ทองแดง 13
15 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 15
16 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 15
17 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 15
18 สุคิริน สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 90.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 74.22 เงิน 4
5 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 58.08 เข้าร่วม 5
6 รังผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 56.78 เข้าร่วม 6
7 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป. นราธิวาส เขต 2 44.19 เข้าร่วม 7
8 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 43.64 เข้าร่วม 8
9 บ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 39.46 เข้าร่วม 9
10 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 38.47 เข้าร่วม 10
11 นิคมพัฒนา6 สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
12 บ้านกูบู สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 94.30 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 91.40 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบอเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.50 ทอง 4
5 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 83.50 ทอง 6
7 บ้านตาเซะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 2 80.75 ทอง 7
8 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 79.50 เงิน 8
9 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 77.50 เงิน 9
10 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 10
11 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 74.75 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป. นราธิวาส เขต 2 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกรือซอ สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
5 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
6 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
7 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
8 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
9 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
10 บ้านแฆแบ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
11 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
12 บ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
13 รังผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกรือซอ สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 4 สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
5 บ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
6 บ้านตลิ่งสูง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
7 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
8 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
9 บ้านปาดังยอ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
10 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
11 บ้านสะหริ่ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
12 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
13 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
14 รังผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
15 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
16 เพลินพิศ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
5 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 82.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 67.26 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 53.49 เข้าร่วม 4
5 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 30 เข้าร่วม 5
6 รังผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 29 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดารุลฟุรกอน สพป. นราธิวาส เขต 2 91.87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป. นราธิวาส เขต 2 81.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 80.37 ทอง 4
5 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 75.80 เงิน 5
6 บ้านโผลง สพป. นราธิวาส เขต 2 70.33 เงิน 6
7 นิคมพัฒนา7 สพป. นราธิวาส เขต 2 67.71 ทองแดง 7
8 บ้านตอแล สพป. นราธิวาส เขต 2 63.97 ทองแดง 8
9 บ้านบาโง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.54 ทองแดง 9
10 บ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 54.03 เข้าร่วม 10
11 บ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 52.64 เข้าร่วม 11
12 บ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 49.59 เข้าร่วม 12
13 นิคมพัฒนา4 สพป. นราธิวาส เขต 2 48.05 เข้าร่วม 13
14 บ้านเจ๊ะเหม สพป. นราธิวาส เขต 2 42.33 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเกาะสวาด สพป. นราธิวาส เขต 2 82.64 ทอง ชนะเลิศ
2 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 79.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 78.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 74.98 เงิน 4
5 วัดโบราณสถิตย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 70.59 เงิน 5
6 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 70.30 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาโง สพป. นราธิวาส เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 86.33 ทอง 4
5 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.66 ทอง 5
6 เทศบาล 4 สพป. นราธิวาส เขต 2 82.33 ทอง 6
7 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 78.66 เงิน 7
8 บ้านโคกงู สพป. นราธิวาส เขต 2 78.66 เงิน 7
9 นิคมพัฒนา7 สพป. นราธิวาส เขต 2 78.33 เงิน 9
10 บ้านปะดะดอ สพป. นราธิวาส เขต 2 78.33 เงิน 9
11 ราชภักดี สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 11
12 บ้านภูเขาทอง สพป. นราธิวาส เขต 2 76.66 เงิน 12
13 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 76.33 เงิน 13
14 บ้านดอเฮะ สพป. นราธิวาส เขต 2 76.33 เงิน 13
15 บ้านโต๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 74.33 เงิน 4
5 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจุฬาภรณ์12 สพป. นราธิวาส เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 4
5 ราชภักดี สพป. นราธิวาส เขต 2 80.50 ทอง 5
6 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 6
7 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 76.50 เงิน 7
8 เทศบาล 4 สพป. นราธิวาส เขต 2 76.50 เงิน 7
9 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 9
10 สุคิริน สพป. นราธิวาส เขต 2 75.25 เงิน 10
11 บ้านปะดะดอ สพป. นราธิวาส เขต 2 74.25 เงิน 11
12 เพลินพิศ สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 12
13 บ้านกูบู สพป. นราธิวาส เขต 2 69.25 ทองแดง 13
14 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 68.75 ทองแดง 14
15 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 68.50 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาโง สพป. นราธิวาส เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 74.67 เงิน 4
5 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 72.67 เงิน 5
6 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 69.33 ทองแดง 6
7 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 68.33 ทองแดง 7
8 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 66.33 ทองแดง 8
9 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะหริ่ง สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 74.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแขยง สพป. นราธิวาส เขต 2 52.40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
5 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
6 บ้านเจ๊ะเหม สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 86.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 75.20 เงิน 4
5 บ้านนูโร๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านสะหริ่ง สพป. นราธิวาส เขต 2 67.80 ทองแดง 6
7 บ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 67.60 ทองแดง 7
8 บ้านแม่ดง สพป. นราธิวาส เขต 2 67 ทองแดง 8
9 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 66.80 ทองแดง 9
10 บ้านตาเซะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 2 54 เข้าร่วม 10
11 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 81.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 75.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 62.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตำเสาพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 2 81.66 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 5
6 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 5
7 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 5
8 บ้านจือแร สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโต๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 90.99 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปะดะดอ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 84.34 ทอง 5
6 นิคมพัฒนา7 สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 6
7 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 73.33 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 88.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูเขาทอง สพป. นราธิวาส เขต 2 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 86.32 ทอง 4
5 บ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.99 ทอง 5
6 บ้านนูโร๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน สพป. นราธิวาส เขต 2 83.66 ทอง 7
8 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 83.48 ทอง 8
9 อิสลามบำรุง สพป. นราธิวาส เขต 2 81.31 ทอง 9
10 บ้านปะดะดอ สพป. นราธิวาส เขต 2 81.30 ทอง 10
11 วัดทรายขาว สพป. นราธิวาส เขต 2 80.98 ทอง 11
12 นิคมพัฒนา7 สพป. นราธิวาส เขต 2 80.66 ทอง 12
13 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 75.99 เงิน 13
14 บ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 74.34 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน