หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 20 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
2 โรงเรียนรักไทย 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
3 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 21 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
4 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 18 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
5 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 16 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
6 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
7 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
8 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 17 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
9 โรงเรียนบ้านสากอ 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
10 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
11 โรงเรียนบ้านตือมายู 11 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
12 โรงเรียนบ้านลาแล 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
13 โรงเรียนบ้านคลองตัน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
14 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 11 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
16 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
17 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
18 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 14 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านกลูบี 10 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 9 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
22 โรงเรียนบ้านสะปอม 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
23 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ 12 3 30% 2 20% 0 0% 5 50% 10
24 โรงเรียนบ้านแอแว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
25 โรงเรียนบ้านตอหลัง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
26 โรงเรียนบ้านแว้ง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
27 โรงเรียนบ้านกรือซอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
28 โรงเรียนเทศบาล 4 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
29 โรงเรียนราชภักดี 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
30 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
31 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 11 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านกาวะ 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
34 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
35 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
36 โรงเรียนบ้านซรายอ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
37 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
40 โรงเรียนบ้านบาโง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
42 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 6 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
43 โรงเรียนบ้านปูยู 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
44 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนบ้านยะหอ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
48 โรงเรียนเพลินพิศ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนอิสลามบำรุง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนรังผึ้ง 9 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
54 โรงเรียนบ้านน้ำใส 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
56 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านปะลุรู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านไอบาตู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 6 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
61 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านกูบู 7 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านแม่ดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
64 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
65 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
66 โรงเรียนบ้านโคกตา 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านบางขุด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านตอออ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านตาบา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านบือราแง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านไพรวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนวัดทรายขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 7 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 5 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนวัดพระพุทธ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านตอแล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนสุคิริน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านโคกยามู 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านโคกงู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านโผลง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านจือแร 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านสายะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านแขยง 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
104 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
106 โรงเรียนบ้านกูวา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
107 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
108 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
109 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายอาทิตย์ การัมซอ โทร.0909911299
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]