หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นราธิวาส เขต 2)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามสวนขวัญประชา ชั้น ป.1-3 29 ส.ค. 2558 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามสวนขวัญประชา ชั้น ป.4-6 29 ส.ค. 2558 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามสวนขวัญประชา ชั้น ม.1-3 29 ส.ค. 2558 09.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารคุณย่า ชั้น ป.4-6 29 ส.ค. 2558 09.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารคุณย่า ชั้น ม.1-3 29 ส.ค. 2558 09.00
-


นายอาทิตย์ การัมซอ โทร.0909911299
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]