หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ลานกิจกรรรมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
2 สนามสวนขวัญประชา  
3 หอประชุมอำเภอสุไหงโก-ลก  
4 โรงเรียนบ้านซรายอ  
5 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  

นายอาทิตย์ การัมซอ โทร.0909911299
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]