เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นราวิทย์อิสลาม สพป. นราธิวาส เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพนาทักษิณ สพป. นราธิวาส เขต 1 82 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาแนะ สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านบือราเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านบลูกาสนอ สพป. นราธิวาส เขต 1 76.33 เงิน 5
6 บ้านบาตง สพป. นราธิวาส เขต 1 76.33 เงิน 5
7 บ้านปูซูตีฆอ สพป. นราธิวาส เขต 1 76.33 เงิน 5
8 บ้านปูลากาป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 76.33 เงิน 5
9 บ้านยือลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 76.33 เงิน 5
10 บ้านลูโบะบูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 76.33 เงิน 5
11 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 73.66 เงิน 11
12 บ้านคลอแระ สพป. นราธิวาส เขต 1 69.66 ทองแดง 12
13 บ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 69.66 ทองแดง 12
14 บ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป. นราธิวาส เขต 1 69 ทองแดง 14
15 บ้านบูกิ๊ตยือแร สพป. นราธิวาส เขต 1 69 ทองแดง 14
16 บ้านโคกแมแน สพป. นราธิวาส เขต 1 69 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจะแลเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 84.50 ทอง 4
5 บ้านจือแร สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง 5
6 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง 5
7 บ้านกาแนะ สพป. นราธิวาส เขต 1 79.50 เงิน 7
8 บ้านสาวอ สพป. นราธิวาส เขต 1 79 เงิน 8
9 บ้านทรายขาว สพป. นราธิวาส เขต 1 77.50 เงิน 9
10 บ้านดูกู สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 10
11 บ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 11
12 บ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 11
13 บ้านทำเนียบ สพป. นราธิวาส เขต 1 75.50 เงิน 13
14 บ้านยือลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 74 เงิน 14
15 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 73.50 เงิน 15
16 บ้านปะลุกาแปเราะ สพป. นราธิวาส เขต 1 72 เงิน 16
17 วัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 71.50 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป. นราธิวาส เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านต้นตาล สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบือเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านยือลาแป สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านโคกศิลา สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 เทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 บ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 8
9 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 8
10 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 8
11 บ้านปูซูตีฆอ สพป. นราธิวาส เขต 1 59 เข้าร่วม 11
12 บ้านบือราเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 57 เข้าร่วม 12
13 บ้านกาโดะ สพป. นราธิวาส เขต 1 55 เข้าร่วม 13
14 บ้านจะแลเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 55 เข้าร่วม 13
15 บ้านตะมะยูง สพป. นราธิวาส เขต 1 55 เข้าร่วม 13
16 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 55 เข้าร่วม 13
17 บ้านยือลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 55 เข้าร่วม 13
18 บ้านศาลาลูกไก่ สพป. นราธิวาส เขต 1 55 เข้าร่วม 13
19 ลาเวง สพป. นราธิวาส เขต 1 55 เข้าร่วม 13
20 บ้านปาหนัน สพป. นราธิวาส เขต 1 53 เข้าร่วม 20
21 บ้านดูกู สพป. นราธิวาส เขต 1 50 เข้าร่วม 21
22 บ้านสะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 1 50 เข้าร่วม 21
23 บ้านโคกสุมุ สพป. นราธิวาส เขต 1 50 เข้าร่วม 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูเกะสูดอ สพป. นราธิวาส เขต 1 79.50 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรายขาว สพป. นราธิวาส เขต 1 69.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกตีเต สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 83.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 81.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 71.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวเขา สพป. นราธิวาส เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอีนอ สพป. นราธิวาส เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 4
5 บ้านสาคร สพป. นราธิวาส เขต 1 62 ทองแดง 5
6 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 53 เข้าร่วม 6
7 บ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 51 เข้าร่วม 7
8 บ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 50 เข้าร่วม 8
9 บ้านบูเกะสูดอ สพป. นราธิวาส เขต 1 50 เข้าร่วม 8
10 บ้านตะมะยูง สพป. นราธิวาส เขต 1 46 เข้าร่วม 10
11 บ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 46 เข้าร่วม 10
12 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต 1 46 เข้าร่วม 10
13 บ้านบูกิ๊ตยือแร สพป. นราธิวาส เขต 1 45 เข้าร่วม 13
14 บ้านป่าไผ่ สพป. นราธิวาส เขต 1 45 เข้าร่วม 13
15 บ้านกาแนะ สพป. นราธิวาส เขต 1 41 เข้าร่วม 15
16 บ้านแยะ สพป. นราธิวาส เขต 1 39 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสยา สพป. นราธิวาส เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลูโบะบูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านบลูกาสนอ สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 5
6 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 6
7 บ้านบูเกะสูดอ สพป. นราธิวาส เขต 1 71 เงิน 7
8 บ้านลุโบะบายะ สพป. นราธิวาส เขต 1 71 เงิน 7
9 บ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 9
10 บ้านกูเล็ง สพป. นราธิวาส เขต 1 66 ทองแดง 10
11 บ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 64 ทองแดง 11
12 บ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 12
13 บ้านสาคร สพป. นราธิวาส เขต 1 58 เข้าร่วม 13
14 บ้านจือแร สพป. นราธิวาส เขต 1 56 เข้าร่วม 14
15 บ้านตะมะยูง สพป. นราธิวาส เขต 1 53 เข้าร่วม 15
16 บ้านบือเจ๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 1 52 เข้าร่วม 16
17 ประชาวิทย์รังสรรค์ สพป. นราธิวาส เขต 1 47 เข้าร่วม 17
18 บ้านยารอ สพป. นราธิวาส เขต 1 46 เข้าร่วม 18
19 บ้านอาตะบือเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 42 เข้าร่วม 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 95.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบือราเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 78.80 เงิน 4
5 บ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 76.40 เงิน 5
6 บ้านค่าย สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านสุไหงบาตู สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 7
8 บ้านลูโบะบูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 72.80 เงิน 8
9 บ้านบาโงปูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 72.20 เงิน 9
10 บ้านบูกิ๊ตยือแร สพป. นราธิวาส เขต 1 69.20 ทองแดง 10
11 บ้านมือและห์ สพป. นราธิวาส เขต 1 69 ทองแดง 11
12 บ้านจูดแดง สพป. นราธิวาส เขต 1 67.20 ทองแดง 12
13 บ้านอีโยะ สพป. นราธิวาส เขต 1 66.20 ทองแดง 13
14 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 1 64.80 ทองแดง 14
15 บ้านดูกู สพป. นราธิวาส เขต 1 64.40 ทองแดง 15
16 บ้านมะยูง สพป. นราธิวาส เขต 1 62 ทองแดง 16
17 บ้านลุโบะปาเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 60.40 ทองแดง 17
18 บ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 1 59.20 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านกูแบสาลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 5
6 บ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 74 เงิน 6
7 บ้านกูเล็ง สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 7
8 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 7
9 บ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 61 ทองแดง 9
10 บ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 61 ทองแดง 9
11 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต 1 61 ทองแดง 9
12 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 12
13 บ้านยือลาแป สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 12
14 บ้านแคนา สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 12
15 บ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 12
16 บ้านตันหยง สพป. นราธิวาส เขต 1 59 เข้าร่วม 16
17 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 59 เข้าร่วม 16
18 บ้านหัวเขา สพป. นราธิวาส เขต 1 58 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 56 เข้าร่วม 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 86.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดูกู สพป. นราธิวาส เขต 1 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปูซูตีฆอ สพป. นราธิวาส เขต 1 63.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะยูง สพป. นราธิวาส เขต 1 61.67 ทองแดง 4
5 บ้านยารอ สพป. นราธิวาส เขต 1 61.33 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแคนา สพป. นราธิวาส เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปาลอบาต๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 4
6 บ้านลูโบะบูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 80.67 ทอง 6
7 บ้านนาดา สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านกาโดะ สพป. นราธิวาส เขต 1 79.67 เงิน 8
9 บ้านดาฮง สพป. นราธิวาส เขต 1 78.33 เงิน 9
10 บ้านมะยูง สพป. นราธิวาส เขต 1 77.67 เงิน 10
11 บ้านกะลูแป สพป. นราธิวาส เขต 1 74 เงิน 11
12 บ้านซือเลาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 71.67 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโละบาลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะยูง สพป. นราธิวาส เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาโดะ สพป. นราธิวาส เขต 1 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านคลอแระ สพป. นราธิวาส เขต 1 88.33 ทอง 5
6 บ้านกาแร สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง 6
7 บ้านดูกู สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง 6
8 บ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง 6
9 บ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 84.66 ทอง 9
10 สว่างวัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 1 84.66 ทอง 9
11 บ้านลูโบะบูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง 11
12 บ้านยือลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 83.33 ทอง 12
13 บ้านโคกแมแน สพป. นราธิวาส เขต 1 82.33 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลุโบะปาเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาโดะ สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลักปลา สพป. นราธิวาส เขต 1 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคี สพป. นราธิวาส เขต 1 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านมะยูง สพป. นราธิวาส เขต 1 81.33 ทอง 5
6 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านอีโยะ สพป. นราธิวาส เขต 1 79.66 เงิน 7
8 บ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป. นราธิวาส เขต 1 74 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดา สพป. นราธิวาส เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 1 86.50 ทอง 4
5 บ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. นราธิวาส เขต 1 85.80 ทอง 5
6 บ้านบือเจ๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 1 85.60 ทอง 6
7 บ้านยะลูตง สพป. นราธิวาส เขต 1 84.50 ทอง 7
8 บ้านแยะ สพป. นราธิวาส เขต 1 83.60 ทอง 8
9 บ้านปูลากาป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 83.50 ทอง 9
10 บ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 81.10 ทอง 10
11 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 81.10 ทอง 10
12 บ้านบาโงปูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 80.60 ทอง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 87.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน