สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนังกาหยี 12 4 0 1 16
2 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 10 4 3 0 17
3 บ้านคอลอกาเว 8 3 1 2 12
4 บ้านตะโละมีญอ 8 0 1 0 9
5 อนุบาลนราธิวาส 6 3 3 1 12
6 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 5 5 2 5 12
7 บ้านกูยิ (รือเสาะ) 5 5 2 1 12
8 บ้านสวนพลู 5 1 4 1 10
9 วัดโคกโก 5 1 1 1 7
10 บ้านบูเกะบากง 5 1 0 2 6
11 บ้านบริจ๊ะ 4 3 2 0 9
12 บ้านสุเป๊ะ 4 3 1 2 8
13 บ้านกาเด็ง 4 1 0 0 5
14 บ้านบากง 4 0 2 0 6
15 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 4 0 0 0 4
16 บ้านกาโดะ 3 3 1 1 7
17 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 3 2 3 1 8
18 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 3 1 1 1 5
19 เมืองนราธิวาส 3 1 0 0 4
20 เทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) 3 1 0 0 4
21 บ้านบือแรง 3 0 2 1 5
22 บ้านรามา 3 0 2 0 5
23 บ้านยือลาแป 3 0 1 0 4
24 บ้านบือเจ๊าะ 3 0 0 1 3
25 บ้านบือเระ 3 0 0 0 3
26 บ้านปาลอบาต๊ะ 3 0 0 0 3
27 บ้านมะยูง 2 4 2 0 8
28 บ้านลูโบะบูโละ 2 4 2 0 8
29 บ้านแป๊ะบุญ 2 2 3 3 7
30 บ้านกาแนะ 2 2 0 1 4
31 วัดลำภู 2 2 0 0 4
32 บ้านต้นตาล 2 2 0 0 4
33 บ้านลุโบะปาเระ 2 1 1 0 4
34 บ้านบาโงปะแต 2 1 0 0 3
35 บ้านกาเยาะมาตี 2 0 2 1 4
36 บ้านคลอแระ 2 0 2 0 4
37 วัดพนาสณฑ์ 2 0 1 0 3
38 บ้านนาดา 2 0 0 1 2
39 บ้านบลูกาฮีเล 2 0 0 0 2
40 บ้านโคกตีเต 2 0 0 0 2
41 บ้านยือลอ 1 4 0 3 5
42 บ้านบาโงปูโละ 1 3 0 1 4
43 บ้านอาตะบือเระ 1 2 1 2 4
44 บ้านไร่พญา 1 2 0 2 3
45 บ้านพนาทักษิณ 1 2 0 1 3
46 บ้านโคกศิลา 1 2 0 1 3
47 บ้านยาบี 1 2 0 0 3
48 นราวิทย์อิสลาม 1 1 4 2 6
49 บ้านบูกิ๊ตยือแร 1 1 3 4 5
50 บ้านดูกู 1 1 2 5 4
51 บ้านแคนา 1 1 1 6 3
52 บ้านอีโยะ 1 1 1 0 3
53 บ้านบือราเป๊ะ 1 1 0 1 2
54 บ้านจือแร 1 1 0 1 2
55 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 1 1 0 0 2
56 บ้านมะนังปันยัง 1 1 0 0 2
57 บ้านปลักปลา 1 1 0 0 2
58 บ้านปูลากาป๊ะ 1 1 0 0 2
59 สว่างวัฒนา 1 1 0 0 2
60 บ้านโคกแมแน 1 0 3 0 4
61 บ้านตะโละบาลอ 1 0 2 0 3
62 บ้านแยะ 1 0 1 1 2
63 ราชประชานุเคราะห์10 1 0 1 1 2
64 บ้านทอน 1 0 1 0 2
65 สามัคคี 1 0 1 0 2
66 บ้านดือแยหะยี 1 0 1 0 2
67 บ้านจะแลเกาะ 1 0 0 1 1
68 บ้านโคกสยา 1 0 0 1 1
69 บ้านยะลูตง 1 0 0 1 1
70 บ้านละหาน 1 0 0 1 1
71 บ้านโคกสุมุ 1 0 0 1 1
72 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 0 0 0 1
73 เทศบาล3(บ้านยะกัง) 1 0 0 0 1
74 บ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 0 0 0 1
75 บ้านกาแร 1 0 0 0 1
76 บ้านลูโบ๊ะบาตู 1 0 0 0 1
77 เทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 1 0 0 0 1
78 บ้านลุโบะบายะ 0 3 2 0 5
79 บ้านทำเนียบ 0 3 0 0 3
80 บ้านสาวอ 0 3 0 0 3
81 บ้านทรายขาว 0 2 3 0 5
82 บ้านมือและห์ 0 2 2 0 4
83 บ้านบลูกาสนอ 0 2 1 0 3
84 บ้านบูเกะสูดอ 0 2 0 1 2
85 บ้านปะลุกาแปเราะ 0 2 0 0 2
86 บ้านปูซูตีฆอ 0 1 3 1 4
87 บ้านกลูบี 0 1 2 0 3
88 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 0 1 2 0 3
89 บ้านบูเกะกอตอ 0 1 2 0 3
90 ประชาวิทย์รังสรรค์ 0 1 1 2 2
91 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 0 1 1 1 2
92 บ้านกูเล็ง 0 1 1 0 2
93 บ้านหัวเขา 0 1 0 2 1
94 บ้านตายา 0 1 0 2 1
95 บ้านกะลูแป 0 1 0 1 1
96 บ้านกูแบสาลอ 0 1 0 0 1
97 บ้านค่าย 0 1 0 0 1
98 บ้านจืองา 0 1 0 0 1
99 บ้านซือเลาะ 0 1 0 0 1
100 บ้านดาฮง 0 1 0 0 1
101 บ้านบาตง 0 1 0 0 1
102 บ้านสุไหงบาตู 0 1 0 0 1
103 บ้านสุไหงบาลา 0 1 0 0 1
104 บ้านฮูแตยือลอ 0 1 0 0 1
105 บ้านจูดแดง 0 0 4 1 4
106 บ้านปาหนัน 0 0 3 1 3
107 บ้านปะลุกาสาเมาะ 0 0 2 2 2
108 บ้านอีนอ 0 0 2 0 2
109 บ้านตามุง 0 0 2 0 2
110 บ้านตันหยง 0 0 1 2 1
111 ชุมชนบ้านซากอ 0 0 1 1 1
112 บ้านตอหลัง 0 0 1 1 1
113 บ้านยารอ 0 0 1 1 1
114 บ้านสาคร 0 0 1 1 1
115 ธรรมเจริญ 0 0 1 0 1
116 บ้านฮูแตทูวอ 0 0 1 0 1
117 บ้านไอร์แยง 0 0 1 0 1
118 บ้านตะมะยูง 0 0 0 3 0
119 บ้านปะลุกานากอ 0 0 0 2 0
120 บ้านลาเมาะ 0 0 0 1 0
121 น้ำตกปาโจ 0 0 0 1 0
122 บ้านนาโอน 0 0 0 1 0
123 บ้านบือแนปีแย 0 0 0 1 0
124 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 1 0
125 บ้านศาลาลูกไก่ 0 0 0 1 0
126 บ้านสะแนะ 0 0 0 1 0
127 บ้านโคกพะยอม 0 0 0 1 0
128 บ้านโต๊ะนอ 0 0 0 1 0
129 ลาเวง 0 0 0 1 0
รวม 187 127 108 98 422