สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนังกาหยี 12 1 1 14 12 4 0 1 16
2 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 5 4 2 11 10 4 3 0 17
3 บ้านคอลอกาเว 5 2 1 8 8 3 1 2 12
4 อนุบาลนราธิวาส 5 2 0 7 6 3 3 1 12
5 บ้านตะโละมีญอ 4 0 1 5 5 0 0 0 5
6 นราวิทย์อิสลาม 3 2 3 8 1 1 4 2 6
7 บ้านสวนพลู 3 1 2 6 5 1 4 1 10
8 บ้านบูเกะบากง 3 1 1 5 5 1 0 2 6
9 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 2 5 3 10 5 5 2 5 12
10 บ้านบริจ๊ะ 2 3 2 7 4 3 2 0 9
11 วัดโคกโก 2 3 0 5 5 1 1 1 7
12 บ้านบากง 2 1 1 4 4 0 2 0 6
13 วัดลำภู 2 0 0 2 2 2 0 0 4
14 บ้านลุโบะปาเระ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
15 บ้านกูยิ (รือเสาะ) 1 2 1 4 5 5 2 1 12
16 เมืองนราธิวาส 1 2 0 3 3 1 0 0 4
17 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 1 1 2 4 4 0 0 0 4
18 บ้านกาเด็ง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
19 บ้านกาโดะ 1 1 1 3 3 3 1 1 7
20 บ้านบาโงปะแต 1 1 1 3 2 1 0 0 3
21 บ้านรามา 1 1 0 2 3 0 2 0 5
22 บ้านกาแนะ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
23 บ้านยาบี 1 1 0 2 1 2 0 0 3
24 บ้านลุโบะบายะ 1 1 0 2 0 3 2 0 5
25 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1 0 1 2 3 2 3 1 8
26 เทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) 1 0 1 2 3 1 0 0 4
27 บ้านบือแรง 1 0 1 2 3 0 2 1 5
28 บ้านกาเยาะมาตี 1 0 1 2 2 0 2 1 4
29 บ้านโคกตีเต 1 0 0 1 2 0 0 0 2
30 บ้านอาตะบือเระ 1 0 0 1 1 2 1 2 4
31 บ้านไร่พญา 1 0 0 1 1 2 0 2 3
32 บ้านตะโละบาลอ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
33 บ้านทอน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
34 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 เทศบาล3(บ้านยะกัง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านทำเนียบ 1 0 0 1 0 3 0 0 3
37 บ้านบูเกะสูดอ 1 0 0 1 0 2 0 1 2
38 บ้านบือเระ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
39 วัดพนาสณฑ์ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
40 บ้านปาลอบาต๊ะ 0 1 2 3 3 0 0 0 3
41 บ้านต้นตาล 0 1 1 2 2 2 0 0 4
42 บ้านพนาทักษิณ 0 1 1 2 1 2 0 1 3
43 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
44 บ้านทรายขาว 0 1 1 2 0 2 3 0 5
45 บ้านมะยูง 0 1 0 1 2 4 2 0 8
46 บ้านคลอแระ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
47 บ้านสุเป๊ะ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
48 บ้านดูกู 0 1 0 1 1 1 2 5 4
49 บ้านแคนา 0 1 0 1 1 1 1 6 3
50 บ้านอีโยะ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
51 บ้านบือราเป๊ะ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
52 บ้านมะนังปันยัง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
53 บ้านจะแลเกาะ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
54 บ้านหัวเขา 0 1 0 1 0 1 0 2 1
55 บ้านปะลุกาสาเมาะ 0 1 0 1 0 0 2 2 2
56 บ้านยือลาแป 0 0 3 3 3 0 1 0 4
57 บ้านบือเจ๊าะ 0 0 2 2 3 0 0 1 3
58 บ้านโคกศิลา 0 0 2 2 1 2 0 1 3
59 บ้านนาดา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
60 บ้านบูกิ๊ตยือแร 0 0 1 1 1 1 3 4 5
61 บ้านปลักปลา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
62 สามัคคี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
63 บ้านโคกสยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
64 บ้านลูโบะดาโต๊ะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
65 บ้านสาวอ 0 0 1 1 0 3 0 0 3
66 บ้านปูซูตีฆอ 0 0 1 1 0 1 3 1 4
67 ประชาวิทย์รังสรรค์ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
68 บ้านอีนอ 0 0 1 1 0 0 2 0 2
69 บ้านลาเมาะ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
70 บ้านลูโบะบูโละ 0 0 0 0 2 4 2 0 8
71 บ้านยือลอ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
72 บ้านบาโงปูโละ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
73 บ้านแป๊ะบุญ 0 0 0 0 1 1 3 3 5
74 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 0 0 0 0 1 1 1 1 3
75 บ้านจือแร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
76 บ้านปูลากาป๊ะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 สว่างวัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 บ้านโคกแมแน 0 0 0 0 1 0 3 0 4
79 บ้านแยะ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
80 ราชประชานุเคราะห์10 0 0 0 0 1 0 1 1 2
81 บ้านดือแยหะยี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
82 บ้านยะลูตง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
83 บ้านละหาน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
84 บ้านโคกสุมุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
85 บ้านกาแร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 เทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านมือและห์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
89 บ้านบลูกาสนอ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
90 บ้านปะลุกาแปเราะ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 บ้านกลูบี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
92 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
93 บ้านบูเกะกอตอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
94 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
95 บ้านกูเล็ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านตายา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
97 บ้านกะลูแป 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 บ้านกูแบสาลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านค่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านจืองา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านซือเลาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านดาฮง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านบาตง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านสุไหงบาตู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านสุไหงบาลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านฮูแตยือลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านจูดแดง 0 0 0 0 0 0 4 1 4
108 บ้านปาหนัน 0 0 0 0 0 0 3 1 3
109 บ้านตามุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
110 บ้านตันหยง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
111 ชุมชนบ้านซากอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
112 บ้านตอหลัง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 บ้านยารอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
114 บ้านสาคร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 ธรรมเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านฮูแตทูวอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านไอร์แยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านตะมะยูง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
119 บ้านปะลุกานากอ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
120 น้ำตกปาโจ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 บ้านนาโอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 บ้านบือแนปีแย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 บ้านศาลาลูกไก่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
125 บ้านสะแนะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 บ้านโคกพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 บ้านโต๊ะนอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 ลาเวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 75 57 52 184 176 126 107 96 409