สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนังกาหยี 12 1 1 14 12 4 0 1 16
2 บ้านตะโละมีญอ 7 1 1 9 8 0 1 0 9
3 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 5 4 2 11 10 4 3 0 17
4 บ้านคอลอกาเว 5 2 1 8 8 3 1 2 12
5 อนุบาลนราธิวาส 5 2 0 7 6 3 3 1 12
6 นราวิทย์อิสลาม 3 2 3 8 1 1 4 2 6
7 บ้านสุเป๊ะ 3 2 1 6 4 3 1 2 8
8 บ้านสวนพลู 3 1 2 6 5 1 4 1 10
9 บ้านบูเกะบากง 3 1 1 5 5 1 0 2 6
10 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 2 5 3 10 5 5 2 5 12
11 บ้านบริจ๊ะ 2 3 2 7 4 3 2 0 9
12 วัดโคกโก 2 3 0 5 5 1 1 1 7
13 บ้านบากง 2 1 1 4 4 0 2 0 6
14 วัดลำภู 2 0 0 2 2 2 0 0 4
15 บ้านลุโบะปาเระ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
16 บ้านกูยิ (รือเสาะ) 1 2 1 4 5 5 2 1 12
17 เมืองนราธิวาส 1 2 0 3 3 1 0 0 4
18 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 1 1 2 4 4 0 0 0 4
19 บ้านกาเด็ง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
20 บ้านกาโดะ 1 1 1 3 3 3 1 1 7
21 บ้านบาโงปะแต 1 1 1 3 2 1 0 0 3
22 บ้านรามา 1 1 0 2 3 0 2 0 5
23 บ้านแป๊ะบุญ 1 1 0 2 2 2 3 3 7
24 บ้านกาแนะ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
25 บ้านยาบี 1 1 0 2 1 2 0 0 3
26 บ้านลุโบะบายะ 1 1 0 2 0 3 2 0 5
27 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1 0 1 2 3 2 3 1 8
28 เทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) 1 0 1 2 3 1 0 0 4
29 บ้านบือแรง 1 0 1 2 3 0 2 1 5
30 บ้านกาเยาะมาตี 1 0 1 2 2 0 2 1 4
31 บ้านบลูกาฮีเล 1 0 1 2 2 0 0 0 2
32 บ้านโคกตีเต 1 0 0 1 2 0 0 0 2
33 บ้านอาตะบือเระ 1 0 0 1 1 2 1 2 4
34 บ้านไร่พญา 1 0 0 1 1 2 0 2 3
35 บ้านตะโละบาลอ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
36 บ้านทอน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
37 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 เทศบาล3(บ้านยะกัง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านทำเนียบ 1 0 0 1 0 3 0 0 3
40 บ้านบูเกะสูดอ 1 0 0 1 0 2 0 1 2
41 บ้านบือเระ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
42 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 0 2 0 2 3 1 1 1 5
43 วัดพนาสณฑ์ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
44 บ้านปาลอบาต๊ะ 0 1 2 3 3 0 0 0 3
45 บ้านต้นตาล 0 1 1 2 2 2 0 0 4
46 บ้านพนาทักษิณ 0 1 1 2 1 2 0 1 3
47 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
48 บ้านทรายขาว 0 1 1 2 0 2 3 0 5
49 บ้านมะยูง 0 1 0 1 2 4 2 0 8
50 บ้านคลอแระ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
51 บ้านดูกู 0 1 0 1 1 1 2 5 4
52 บ้านแคนา 0 1 0 1 1 1 1 6 3
53 บ้านอีโยะ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
54 บ้านบือราเป๊ะ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
55 บ้านมะนังปันยัง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านจะแลเกาะ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
57 บ้านหัวเขา 0 1 0 1 0 1 0 2 1
58 บ้านปะลุกาสาเมาะ 0 1 0 1 0 0 2 2 2
59 บ้านยือลาแป 0 0 3 3 3 0 1 0 4
60 บ้านบือเจ๊าะ 0 0 2 2 3 0 0 1 3
61 บ้านโคกศิลา 0 0 2 2 1 2 0 1 3
62 บ้านนาดา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
63 บ้านบูกิ๊ตยือแร 0 0 1 1 1 1 3 4 5
64 บ้านปลักปลา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
65 สามัคคี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
66 บ้านโคกสยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
67 บ้านลูโบะดาโต๊ะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
68 บ้านสาวอ 0 0 1 1 0 3 0 0 3
69 บ้านปูซูตีฆอ 0 0 1 1 0 1 3 1 4
70 ประชาวิทย์รังสรรค์ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
71 บ้านอีนอ 0 0 1 1 0 0 2 0 2
72 บ้านลาเมาะ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
73 บ้านลูโบะบูโละ 0 0 0 0 2 4 2 0 8
74 บ้านยือลอ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
75 บ้านบาโงปูโละ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
76 บ้านจือแร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
77 บ้านปูลากาป๊ะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 สว่างวัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 บ้านโคกแมแน 0 0 0 0 1 0 3 0 4
80 บ้านแยะ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
81 ราชประชานุเคราะห์10 0 0 0 0 1 0 1 1 2
82 บ้านดือแยหะยี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
83 บ้านยะลูตง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
84 บ้านละหาน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
85 บ้านโคกสุมุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
86 บ้านกาแร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 เทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านมือและห์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
90 บ้านบลูกาสนอ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
91 บ้านปะลุกาแปเราะ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 บ้านกลูบี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
93 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
94 บ้านบูเกะกอตอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
95 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
96 บ้านกูเล็ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 บ้านตายา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
98 บ้านกะลูแป 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 บ้านกูแบสาลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านค่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านจืองา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านซือเลาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านดาฮง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านบาตง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านสุไหงบาตู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านสุไหงบาลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านฮูแตยือลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านจูดแดง 0 0 0 0 0 0 4 1 4
109 บ้านปาหนัน 0 0 0 0 0 0 3 1 3
110 บ้านตามุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 บ้านตันหยง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
112 ชุมชนบ้านซากอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 บ้านตอหลัง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
114 บ้านยารอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านสาคร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
116 ธรรมเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านฮูแตทูวอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านไอร์แยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 บ้านตะมะยูง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
120 บ้านปะลุกานากอ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
121 น้ำตกปาโจ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 บ้านนาโอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 บ้านบือแนปีแย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
125 บ้านศาลาลูกไก่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 บ้านสะแนะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 บ้านโคกพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 บ้านโต๊ะนอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 ลาเวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 83 62 54 199 187 127 108 98 422