สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านมะนังกาหยี 12 4 0 1 16
2 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 10 4 3 0 17
3 บ้านคอลอกาเว 8 3 1 2 12
4 อนุบาลนราธิวาส 6 3 3 1 12
5 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 5 5 2 5 12
6 บ้านกูยิ (รือเสาะ) 5 5 2 1 12
7 บ้านสวนพลู 5 1 4 1 10
8 วัดโคกโก 5 1 1 1 7
9 บ้านบูเกะบากง 5 1 0 2 6
10 บ้านตะโละมีญอ 5 0 0 0 5
11 บ้านบริจ๊ะ 4 3 2 0 9
12 บ้านกาเด็ง 4 1 0 0 5
13 บ้านบากง 4 0 2 0 6
14 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 4 0 0 0 4
15 บ้านกาโดะ 3 3 1 1 7
16 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 3 2 3 1 8
17 เมืองนราธิวาส 3 1 0 0 4
18 เทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) 3 1 0 0 4
19 บ้านบือแรง 3 0 2 1 5
20 บ้านรามา 3 0 2 0 5
21 บ้านยือลาแป 3 0 1 0 4
22 บ้านบือเจ๊าะ 3 0 0 1 3
23 บ้านบือเระ 3 0 0 0 3
24 บ้านปาลอบาต๊ะ 3 0 0 0 3
25 บ้านมะยูง 2 4 2 0 8
26 บ้านลูโบะบูโละ 2 4 2 0 8
27 บ้านกาแนะ 2 2 0 1 4
28 วัดลำภู 2 2 0 0 4
29 บ้านต้นตาล 2 2 0 0 4
30 บ้านลุโบะปาเระ 2 1 1 0 4
31 บ้านบาโงปะแต 2 1 0 0 3
32 บ้านกาเยาะมาตี 2 0 2 1 4
33 บ้านคลอแระ 2 0 2 0 4
34 วัดพนาสณฑ์ 2 0 1 0 3
35 บ้านนาดา 2 0 0 1 2
36 บ้านโคกตีเต 2 0 0 0 2
37 บ้านยือลอ 1 4 0 3 5
38 บ้านสุเป๊ะ 1 3 1 0 5
39 บ้านบาโงปูโละ 1 3 0 1 4
40 บ้านอาตะบือเระ 1 2 1 2 4
41 บ้านไร่พญา 1 2 0 2 3
42 บ้านพนาทักษิณ 1 2 0 1 3
43 บ้านโคกศิลา 1 2 0 1 3
44 บ้านยาบี 1 2 0 0 3
45 นราวิทย์อิสลาม 1 1 4 2 6
46 บ้านบูกิ๊ตยือแร 1 1 3 4 5
47 บ้านแป๊ะบุญ 1 1 3 3 5
48 บ้านดูกู 1 1 2 5 4
49 บ้านแคนา 1 1 1 6 3
50 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 1 1 1 1 3
51 บ้านอีโยะ 1 1 1 0 3
52 บ้านบือราเป๊ะ 1 1 0 1 2
53 บ้านจือแร 1 1 0 1 2
54 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 1 1 0 0 2
55 บ้านมะนังปันยัง 1 1 0 0 2
56 บ้านปลักปลา 1 1 0 0 2
57 บ้านปูลากาป๊ะ 1 1 0 0 2
58 สว่างวัฒนา 1 1 0 0 2
59 บ้านโคกแมแน 1 0 3 0 4
60 บ้านตะโละบาลอ 1 0 2 0 3
61 บ้านแยะ 1 0 1 1 2
62 ราชประชานุเคราะห์10 1 0 1 1 2
63 บ้านทอน 1 0 1 0 2
64 สามัคคี 1 0 1 0 2
65 บ้านดือแยหะยี 1 0 1 0 2
66 บ้านจะแลเกาะ 1 0 0 1 1
67 บ้านโคกสยา 1 0 0 1 1
68 บ้านยะลูตง 1 0 0 1 1
69 บ้านละหาน 1 0 0 1 1
70 บ้านโคกสุมุ 1 0 0 1 1
71 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 0 0 0 1
72 เทศบาล3(บ้านยะกัง) 1 0 0 0 1
73 บ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 0 0 0 1
74 บ้านกาแร 1 0 0 0 1
75 บ้านลูโบ๊ะบาตู 1 0 0 0 1
76 เทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 1 0 0 0 1
77 บ้านลุโบะบายะ 0 3 2 0 5
78 บ้านทำเนียบ 0 3 0 0 3
79 บ้านสาวอ 0 3 0 0 3
80 บ้านทรายขาว 0 2 3 0 5
81 บ้านมือและห์ 0 2 2 0 4
82 บ้านบลูกาสนอ 0 2 1 0 3
83 บ้านบูเกะสูดอ 0 2 0 1 2
84 บ้านปะลุกาแปเราะ 0 2 0 0 2
85 บ้านปูซูตีฆอ 0 1 3 1 4
86 บ้านกลูบี 0 1 2 0 3
87 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 0 1 2 0 3
88 บ้านบูเกะกอตอ 0 1 2 0 3
89 ประชาวิทย์รังสรรค์ 0 1 1 2 2
90 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 0 1 1 1 2
91 บ้านกูเล็ง 0 1 1 0 2
92 บ้านหัวเขา 0 1 0 2 1
93 บ้านตายา 0 1 0 2 1
94 บ้านกะลูแป 0 1 0 1 1
95 บ้านกูแบสาลอ 0 1 0 0 1
96 บ้านค่าย 0 1 0 0 1
97 บ้านจืองา 0 1 0 0 1
98 บ้านซือเลาะ 0 1 0 0 1
99 บ้านดาฮง 0 1 0 0 1
100 บ้านบาตง 0 1 0 0 1
101 บ้านสุไหงบาตู 0 1 0 0 1
102 บ้านสุไหงบาลา 0 1 0 0 1
103 บ้านฮูแตยือลอ 0 1 0 0 1
104 บ้านจูดแดง 0 0 4 1 4
105 บ้านปาหนัน 0 0 3 1 3
106 บ้านปะลุกาสาเมาะ 0 0 2 2 2
107 บ้านอีนอ 0 0 2 0 2
108 บ้านตามุง 0 0 2 0 2
109 บ้านตันหยง 0 0 1 2 1
110 ชุมชนบ้านซากอ 0 0 1 1 1
111 บ้านตอหลัง 0 0 1 1 1
112 บ้านยารอ 0 0 1 1 1
113 บ้านสาคร 0 0 1 1 1
114 ธรรมเจริญ 0 0 1 0 1
115 บ้านฮูแตทูวอ 0 0 1 0 1
116 บ้านไอร์แยง 0 0 1 0 1
117 บ้านตะมะยูง 0 0 0 3 0
118 บ้านปะลุกานากอ 0 0 0 2 0
119 บ้านลาเมาะ 0 0 0 1 0
120 น้ำตกปาโจ 0 0 0 1 0
121 บ้านนาโอน 0 0 0 1 0
122 บ้านบือแนปีแย 0 0 0 1 0
123 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 1 0
124 บ้านศาลาลูกไก่ 0 0 0 1 0
125 บ้านสะแนะ 0 0 0 1 0
126 บ้านโคกพะยอม 0 0 0 1 0
127 บ้านโต๊ะนอ 0 0 0 1 0
128 ลาเวง 0 0 0 1 0
รวม 176 126 107 96 505