หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
2 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
3 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
4 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
5 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
6 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 17 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 5 29.41% 17
7 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
8 โรงเรียนบ้านสวนพลู 11 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
9 โรงเรียนวัดโคกโก 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
10 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
11 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
12 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
13 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนบ้านบากง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนบ้านกาโดะ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
17 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
18 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
19 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
21 โรงเรียนบ้านบือแรง 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
22 โรงเรียนบ้านรามา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
23 โรงเรียนบ้านยือลาแป 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
24 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
25 โรงเรียนบ้านบือเระ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนบ้านมะยูง 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
29 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
30 โรงเรียนบ้านกาแนะ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
31 โรงเรียนบ้านต้นตาล 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนวัดลำภู 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
33 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
34 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
35 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
36 โรงเรียนบ้านคลอแระ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
37 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
38 โรงเรียนบ้านนาดา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
39 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านโคกตีเต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านยือลอ 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
42 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
43 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
44 โรงเรียนบ้านไร่พญา 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
45 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
46 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
47 โรงเรียนบ้านยาบี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม 8 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
49 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 9 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
50 โรงเรียนบ้านดูกู 9 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 9
51 โรงเรียนบ้านแคนา 9 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 9
52 โรงเรียนบ้านอีโยะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านจือแร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
54 โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
55 โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านปลักปลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนสว่างวัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านโคกแมแน 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านแยะ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์10 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านทอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
66 โรงเรียนสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
68 โรงเรียนบ้านยะลูตง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
69 โรงเรียนบ้านละหาน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
70 โรงเรียนบ้านโคกสยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
71 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
72 โรงเรียนบ้านกาแร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนเทศบาล3(บ้านยะกัง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนเทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านสาวอ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านทรายขาว 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านมือและห์ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านกลูบี 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
90 โรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
91 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านกูเล็ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านตายา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
94 โรงเรียนบ้านหัวเขา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
95 โรงเรียนบ้านกะลูแป 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านค่าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านจืองา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านซือเลาะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านดาฮง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านบาตง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านจูดแดง 5 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านปาหนัน 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
108 โรงเรียนบ้านตามุง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านอีนอ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านตันหยง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
111 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านตอหลัง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านยารอ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านสาคร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
115 โรงเรียนธรรมเจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านไอร์แยง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านตะมะยูง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
119 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
120 โรงเรียนน้ำตกปาโจ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
121 โรงเรียนบ้านนาโอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
122 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
124 โรงเรียนบ้านลาเมาะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
125 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
126 โรงเรียนบ้านสะแนะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
127 โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนลาเวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]