หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดพรหมนิวาส วัดพรหมนิวาส นางสาวสุจินดา ศรีรัตนสุข  
2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นางสาวนะดา ศศิรพา  
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 222 ม.10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส  
4 โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง  
5 โรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นางสาวจิระพรรณ ขุนจันทร์  
6 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]