ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

ประกาศตัวแทนระดับภาค => 10 ต.ค. 58
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>  3-5 ต.ค.58 (โรงเรียนพิมพ์)
แก้ไข/เปลี่ยน รายชื่อตัวแทนด้วยบัญชีโรงเรียนผ่านเว็บไซต์เขต,ต้องแนบDOC 5 (ไม่ต้องคืนเกียรติบัติเดิม) => วันนี้-10 พ.ย. 58
(ปิดการพิมพ์เกียรติบัตร)
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 10 พ.ย. 58
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พ.ย. 58 ณ เว็บไซต์ระดับภาคด้วยบัญชีโรงเรียน
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ =>  17-23 พ.ย. 58 ณ เว็บไซต์ระดับภาคด้วยบัญชีโรงเรียน
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  24 - 25 พ.ย. 58
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  26 - 28 พ.ย. 58 ณ เว็บไซต์ระดับภาคด้วยบัญชีโรงเรียน
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค (ใช้ บ/ช โรงเรียน) = 2-4 ต.ค. 58

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09:37 น.