สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 31 เข้าร่วม 5
6 เคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 31 เข้าร่วม 5
7 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 30 เข้าร่วม 7
8 บ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 30 เข้าร่วม 7
9 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 29 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแคว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.05 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 4
5 วัดคงคา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 4
6 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 7
8 วัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63 ทองแดง 8
9 ฆังคะทวีศิลป์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 62 ทองแดง 9
10 ชุมชนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 62 ทองแดง 9
11 บ้านสะพานหัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 54 เข้าร่วม 11
12 พิมพ์มณี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 54 เข้าร่วม 11
13 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 50 เข้าร่วม 13
14 บ้านฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 38 เข้าร่วม 14
15 บ้านขุนทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
16 วัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในตูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท้าวโทะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.33 ทอง 4
5 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.33 ทอง 6
7 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 7
8 วัดศิลาชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 8
9 วัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.33 ทอง 9
10 วัดนากุน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 10
11 บ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 11
12 บ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.67 ทอง 12
13 วัดเขาน้อย(สิชล1) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 13
14 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.67 ทอง 14
15 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.67 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.60 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.30 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนากัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปร็ต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองแคว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.25 ทอง 4
5 วัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.50 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ฆังคะทวีศิลป์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 4
5 บ้านน้ำร้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 5
6 บ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากดวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 4
5 บ้านท่าน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.75 เงิน 5
6 วัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.70 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตีนเป็ด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจันทาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.70 ทอง 4
5 บ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.80 เงิน 5
6 บ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.50 เงิน 6
7 วัดหลวงครู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.70 เงิน 7
8 บ้านคลองเหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.50 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 5
6 บ้านสะพานหัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.33 เงิน 6
7 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.33 เงิน 7
8 บ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.33 เงิน 7
9 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 9
10 บ้านในตูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.33 เงิน 10
11 วัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 11
12 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.33 เงิน 12
13 วัดโมคลาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดชนสังขรณพิจิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเผียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง 4
5 บ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 5
6 วัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74 เงิน 6
7 วัดยางงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 7
8 พิมพ์มณี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมขลิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปากด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดปัณณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 4
5 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 5
6 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 6
7 บ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 7
8 วัดนาเหรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 7
9 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 9
10 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 10
11 วัดสโมสร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 11
12 วัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 11
13 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 13
14 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 13
15 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 13
16 วัดจันทาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมปัญญาจารย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 4
5 วัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 5
6 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.66 เงิน 4
5 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.33 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 4
5 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 5
6 บ้านท่าน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 5
7 บ้านคลองแคว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 7
8 บ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พิมพ์มณี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 4
5 อุดมปัญญาจารย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.66 เงิน 5
6 บ้านในตูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.33 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71 เงิน 7
8 บ้านสะพานหัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 8
9 วัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.66 ทองแดง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67.33 ทองแดง 10
11 วัดน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.66 ทองแดง 11
12 วัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.33 ทองแดง 12
13 บ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 4
5 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.67 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 6
7 บ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.33 เงิน 7
8 เคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 วัดโมคลาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 6
7 บ้านในตูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.67 ทอง 7
8 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.67 ทอง 8
9 วัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.67 เงิน 9
10 บ้านสะพานหัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.67 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.33 เงิน 11
12 วัดคงคาวดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.33 เงิน 12
13 เคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.33 เงิน 12
14 บ้านในเพลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.67 เงิน 14
15 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.67 เงิน 14
16 วัดคงคาเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 97.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.20 ทอง 4
5 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.40 เงิน 5
6 บ้านสำนักม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.20 เงิน 6
7 วัดหลวงครู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.40 เงิน 7
8 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 69.20 ทองแดง 8
9 บ้านขุนทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน