สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านบางโหนด 15 13 9 37 34 14 3 2 51
2 ราชประชานุเคราะห์ 8 11 8 3 22 20 5 6 2 31
3 วัดประทุมทายการาม 9 8 5 22 22 7 2 0 31
4 ท่าศาลา 8 12 3 23 30 6 3 2 39
5 ปทุมานุกูล 8 4 3 15 15 3 4 1 22
6 ชุมชนวัดบางคู 7 4 3 14 10 9 3 2 22
7 บ้านทุ่งเกราะ 6 7 8 21 17 8 7 0 32
8 วัดสโมสรสันนิบาต 5 4 3 12 14 5 1 0 20
9 บ้านบางฉาง 5 4 0 9 9 7 1 2 17
10 บ้านโรงเหล็ก 5 1 3 9 11 5 4 3 20
11 วัดหญ้าปล้อง 5 1 1 7 8 4 1 3 13
12 บ้านสระบัว 4 6 3 13 12 4 6 1 22
13 วัดพรหมโลก 4 3 2 9 10 3 0 2 13
14 บ้านเขายวนเฒ่า 4 1 2 7 7 4 2 1 13
15 บ้านชุมขลิง 4 1 0 5 5 0 1 0 6
16 บ้านปากลง 3 6 7 16 17 11 6 7 34
17 วัดขรัวช่วย 3 3 3 9 9 8 1 3 18
18 บ้านในถุ้ง 3 2 2 7 8 3 0 0 11
19 บ้านท่าม่วง 3 1 5 9 9 4 5 4 18
20 บ้านเขาฝ้าย 3 1 3 7 6 2 6 2 14
21 บ้านหนับเภา 3 1 1 5 6 6 1 2 13
22 วัดพระเลียบ 3 1 1 5 4 1 0 0 5
23 บ้านวังลุง 3 1 0 4 5 3 2 1 10
24 วัดเขาขุนพนม 2 4 6 12 13 5 5 0 23
25 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 2 2 3 7 6 4 4 0 14
26 บ้านทุ่งชน 2 2 2 6 5 3 1 1 9
27 บ้านช่องเขาหมาก 2 2 1 5 3 3 1 1 7
28 บ้านปากเจา 2 1 1 4 4 5 0 1 9
29 วัดเทวดาราม 2 1 0 3 4 0 2 2 6
30 บ้านฉาง 2 0 1 3 3 0 0 1 3
31 วัดชลธาราม 2 0 0 2 2 1 0 0 3
32 วัดสระประดิษฐ์ 1 4 3 8 7 8 2 1 17
33 พิมพ์มณี 1 4 2 7 9 5 4 3 18
34 บ้านคลองวัง 1 4 0 5 5 5 0 1 10
35 วัดชนสังขรณพิจิตร 1 4 0 5 3 2 2 4 7
36 วัดกลาง 1 3 2 6 5 6 1 1 12
37 วัดนากัน 1 2 1 4 4 0 1 3 5
38 วัดธารน้ำฉา 1 2 0 3 3 1 0 1 4
39 บ้านคลองตีนเป็ด 1 1 2 4 4 1 0 0 5
40 ชุมชนวัดเทพราช 1 1 2 4 3 1 0 1 4
41 วัดท้าวโทะ 1 1 1 3 6 1 1 0 8
42 เคียงศิริ 1 1 1 3 4 4 1 4 9
43 บ้านเขาใหญ่ 1 1 1 3 2 4 0 0 6
44 อุดมปัญญาจารย์ 1 1 1 3 2 3 4 2 9
45 ชุมชนใหม่ 1 1 0 2 4 7 6 3 17
46 วัดนาเหรง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
47 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
48 บ้านเปร็ต 1 1 0 2 1 1 0 1 2
49 บ้านเขาหัวช้าง 1 0 1 2 4 4 3 2 11
50 อนุบาลกมลทิพย์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
51 บ้านน้ำฉา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
52 บ้านในตูล 1 0 0 1 2 6 1 0 9
53 บ้านปลายทอน 1 0 0 1 2 3 1 0 6
54 วัดใหม่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 วัดคงคา 1 0 0 1 1 3 3 2 7
56 วัดยางงาม 1 0 0 1 1 0 2 0 3
57 ชุมชนวัดทอนหงส์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดสวนศิขรบรรพต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 อนุบาลอินทิรา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านคลองแคว 0 3 0 3 2 4 2 1 8
61 ฆังคะทวีศิลป์ 0 2 1 3 5 1 2 0 8
62 วัดโทเอก 0 2 1 3 4 7 2 2 13
63 บ้านนบ 0 2 1 3 3 1 1 1 5
64 บ้านวัดใน 0 2 0 2 2 1 1 0 4
65 บ้านพังปริง 0 1 2 3 4 2 2 3 8
66 วัดสากเหล็ก 0 1 2 3 2 2 1 0 5
67 วัดโรงเหล็ก 0 1 1 2 5 1 1 0 7
68 วัดเขา (วันครู 2501) 0 1 1 2 4 2 2 1 8
69 ชุมชนวัดปัณณาราม 0 1 1 2 3 0 2 0 5
70 ชุมชนวัดสระแก้ว 0 1 1 2 1 3 1 0 5
71 บ้านวังหิน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านสำนักม่วง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
73 วัดจันพอ 0 1 0 1 1 1 2 1 4
74 วัดโยธาธรรม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านไสพลู 0 1 0 1 0 0 1 0 1
76 วัดถ้ำเทียนถวาย 0 0 3 3 4 1 1 1 6
77 บ้านพิตำ 0 0 2 2 8 3 0 0 11
78 บ้านเผียน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
79 วัดศิลาชลเขต 0 0 1 1 3 1 0 0 4
80 วัดนากุน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
81 วัดจันทาราม 0 0 1 1 2 4 2 1 8
82 วัดโมคลาน 0 0 1 1 2 2 0 2 4
83 วัดน้ำตก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
84 บ้านปากดวด 0 0 1 1 1 1 2 1 4
85 บ้านในเขียว 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2
86 บ้านหน้าเขาวัด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
87 วัดปากด่าน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 วัดเจดีย์หลวง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
89 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 0 0 1 1 0 4 1 0 5
90 วัดคงคาวดี 0 0 1 1 0 2 0 1 2
91 บ้านในเพลา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
92 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
93 วัดทางขึ้น 0 0 0 0 2 3 1 2 6
94 วัดเขาน้อย(สิชล1) 0 0 0 0 2 2 2 0 6
95 วัดคงคาเลียบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 บ้านทุ่งหัวนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
97 บ้านอินทนิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
98 วัดปลักปลา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
99 บ้านท่าน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 วัดคีรีวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 วัดดอนใคร 0 0 0 0 1 0 2 1 3
102 บ้านทุ่งครั้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 บ้านไสเหรียง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
104 บ้านน้ำขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 0 5 2 1 7
106 เกียรติขนอมศึกษา 0 0 0 0 0 3 2 1 5
107 วัดสุธรรมาราม 0 0 0 0 0 3 0 3 3
108 วัดสโมสร 0 0 0 0 0 2 2 1 4
109 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
110 คุณาธารวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
111 บ้านคลองเหลง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 วัดหลวงครู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
114 บ้านประชาอารี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
116 บ้านขุนทะเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านบ่อกรูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านเขาทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 วัดยางทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 168 160 134 462 508 303 160 104 971