สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านบางโหนด 13 10 7 30 29 10 2 1 41
2 วัดประทุมทายการาม 9 8 5 22 22 7 2 0 31
3 ท่าศาลา 8 12 3 23 30 6 3 2 39
4 ปทุมานุกูล 8 4 3 15 15 3 4 1 22
5 ชุมชนวัดบางคู 7 4 3 14 10 9 3 2 22
6 บ้านทุ่งเกราะ 5 7 6 18 15 7 6 0 28
7 ราชประชานุเคราะห์ 8 5 3 3 11 10 4 6 2 20
8 วัดสโมสรสันนิบาต 5 2 3 10 12 4 1 0 17
9 วัดหญ้าปล้อง 5 1 1 7 8 4 1 3 13
10 บ้านบางฉาง 4 4 0 8 8 7 1 2 16
11 บ้านชุมขลิง 4 1 0 5 5 0 1 0 6
12 วัดขรัวช่วย 3 3 3 9 9 8 1 3 18
13 วัดพรหมโลก 3 2 2 7 8 2 0 2 10
14 บ้านท่าม่วง 3 1 3 7 8 4 3 4 15
15 บ้านเขายวนเฒ่า 3 1 2 6 6 4 2 1 12
16 บ้านหนับเภา 3 1 1 5 6 6 1 2 13
17 บ้านวังลุง 3 1 0 4 5 3 2 1 10
18 บ้านโรงเหล็ก 3 0 3 6 8 5 4 3 17
19 บ้านปากลง 2 5 6 13 15 10 5 7 30
20 วัดเขาขุนพนม 2 4 6 12 13 5 5 0 23
21 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 2 2 3 7 6 4 4 0 14
22 บ้านช่องเขาหมาก 2 2 1 5 3 3 1 1 7
23 บ้านเขาฝ้าย 2 1 2 5 5 1 6 2 12
24 บ้านปากเจา 2 1 1 4 4 5 0 1 9
25 วัดเทวดาราม 2 1 0 3 4 0 2 2 6
26 บ้านฉาง 2 0 1 3 3 0 0 1 3
27 วัดชลธาราม 2 0 0 2 2 1 0 0 3
28 พิมพ์มณี 1 4 2 7 9 5 4 3 18
29 บ้านคลองวัง 1 4 0 5 5 4 0 1 9
30 วัดชนสังขรณพิจิตร 1 4 0 5 2 2 2 4 6
31 บ้านทุ่งชน 1 2 2 5 3 2 1 1 6
32 วัดสระประดิษฐ์ 1 2 1 4 4 6 2 1 12
33 วัดนากัน 1 2 1 4 4 0 1 3 5
34 วัดธารน้ำฉา 1 2 0 3 3 1 0 1 4
35 ชุมชนวัดเทพราช 1 1 2 4 3 1 0 1 4
36 เคียงศิริ 1 1 1 3 4 4 1 4 9
37 บ้านเขาใหญ่ 1 1 1 3 2 4 0 0 6
38 อุดมปัญญาจารย์ 1 1 1 3 2 3 4 2 9
39 วัดพระเลียบ 1 1 1 3 2 1 0 0 3
40 ชุมชนใหม่ 1 1 0 2 4 7 6 3 17
41 บ้านเปร็ต 1 1 0 2 1 1 0 1 2
42 วัดท้าวโทะ 1 0 1 2 5 1 1 0 7
43 บ้านเขาหัวช้าง 1 0 1 2 4 4 3 2 11
44 อนุบาลกมลทิพย์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
45 บ้านน้ำฉา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 บ้านในตูล 1 0 0 1 2 6 1 0 9
47 บ้านปลายทอน 1 0 0 1 2 3 1 0 6
48 วัดนาเหรง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
49 วัดใหม่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 วัดคงคา 1 0 0 1 1 3 3 2 7
51 ชุมชนวัดทอนหงส์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดสวนศิขรบรรพต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 อนุบาลอินทิรา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านสระบัว 0 3 2 5 5 3 6 1 14
55 วัดกลาง 0 2 2 4 3 6 1 1 10
56 ฆังคะทวีศิลป์ 0 2 1 3 5 1 2 0 8
57 บ้านวัดใน 0 2 0 2 2 1 1 0 4
58 บ้านพังปริง 0 1 2 3 4 2 1 3 7
59 บ้านในถุ้ง 0 1 2 3 4 2 0 0 6
60 วัดสากเหล็ก 0 1 2 3 2 2 1 0 5
61 วัดเขา (วันครู 2501) 0 1 1 2 3 2 1 1 6
62 ชุมชนวัดปัณณาราม 0 1 1 2 3 0 2 0 5
63 วัดโทเอก 0 1 1 2 2 5 2 2 9
64 บ้านคลองแคว 0 1 0 1 2 2 2 1 6
65 บ้านนบ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
66 บ้านวังหิน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 บ้านสำนักม่วง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านคลองตีนเป็ด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 วัดจันพอ 0 1 0 1 1 1 2 1 4
70 ชุมชนวัดสระแก้ว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
71 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 วัดโยธาธรรม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านไสพลู 0 1 0 1 0 0 1 0 1
74 วัดถ้ำเทียนถวาย 0 0 3 3 4 1 1 1 6
75 บ้านพิตำ 0 0 2 2 7 3 0 0 10
76 บ้านเผียน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
77 วัดโรงเหล็ก 0 0 1 1 3 1 1 0 5
78 วัดศิลาชลเขต 0 0 1 1 3 1 0 0 4
79 วัดจันทาราม 0 0 1 1 2 4 1 1 7
80 วัดโมคลาน 0 0 1 1 2 2 0 2 4
81 วัดน้ำตก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
82 บ้านปากดวด 0 0 1 1 1 1 2 1 4
83 บ้านในเขียว 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2
84 บ้านหน้าเขาวัด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
85 วัดปากด่าน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
86 วัดเจดีย์หลวง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
87 วัดคงคาวดี 0 0 1 1 0 2 0 1 2
88 บ้านในเพลา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
89 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
90 วัดเขาน้อย(สิชล1) 0 0 0 0 2 2 2 0 6
91 วัดทางขึ้น 0 0 0 0 2 1 1 2 4
92 วัดคงคาเลียบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
93 บ้านทุ่งหัวนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
94 บ้านอินทนิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
95 วัดนากุน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
96 วัดปลักปลา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
97 บ้านท่าน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 วัดคีรีวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 วัดดอนใคร 0 0 0 0 1 0 2 1 3
100 บ้านทุ่งครั้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านน้ำขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 0 5 2 1 7
103 เกียรติขนอมศึกษา 0 0 0 0 0 3 2 1 5
104 วัดสุธรรมาราม 0 0 0 0 0 3 0 3 3
105 วัดสโมสร 0 0 0 0 0 2 2 1 4
106 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 0 0 0 0 0 2 1 0 3
107 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
108 คุณาธารวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านคลองเหลง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
110 วัดหลวงครู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
111 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 บ้านประชาอารี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
114 บ้านขุนทะเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดยางงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
119 บ้านบ่อกรูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 บ้านเขาทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 วัดยางทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 138 133 117 388 442 276 150 103 868