สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าศาลา 30 6 3 2 39
2 ชุมชนบ้านบางโหนด 29 10 2 1 41
3 วัดประทุมทายการาม 22 7 2 0 31
4 บ้านปากลง 15 10 5 7 30
5 บ้านทุ่งเกราะ 15 7 6 0 28
6 ปทุมานุกูล 15 3 4 1 22
7 วัดเขาขุนพนม 13 5 5 0 23
8 วัดสโมสรสันนิบาต 12 4 1 0 17
9 ชุมชนวัดบางคู 10 9 3 2 22
10 ราชประชานุเคราะห์ 8 10 4 6 2 20
11 วัดขรัวช่วย 9 8 1 3 18
12 พิมพ์มณี 9 5 4 3 18
13 บ้านบางฉาง 8 7 1 2 16
14 บ้านโรงเหล็ก 8 5 4 3 17
15 บ้านท่าม่วง 8 4 3 4 15
16 วัดหญ้าปล้อง 8 4 1 3 13
17 วัดพรหมโลก 8 2 0 2 10
18 บ้านพิตำ 7 3 0 0 10
19 บ้านหนับเภา 6 6 1 2 13
20 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 6 4 4 0 14
21 บ้านเขายวนเฒ่า 6 4 2 1 12
22 บ้านคลองวัง 5 4 0 1 9
23 บ้านสระบัว 5 3 6 1 14
24 บ้านวังลุง 5 3 2 1 10
25 บ้านเขาฝ้าย 5 1 6 2 12
26 ฆังคะทวีศิลป์ 5 1 2 0 8
27 วัดท้าวโทะ 5 1 1 0 7
28 บ้านชุมขลิง 5 0 1 0 6
29 ชุมชนใหม่ 4 7 6 3 17
30 วัดสระประดิษฐ์ 4 6 2 1 12
31 บ้านปากเจา 4 5 0 1 9
32 บ้านเขาหัวช้าง 4 4 3 2 11
33 เคียงศิริ 4 4 1 4 9
34 บ้านพังปริง 4 2 1 3 7
35 บ้านในถุ้ง 4 2 0 0 6
36 วัดถ้ำเทียนถวาย 4 1 1 1 6
37 วัดเทวดาราม 4 0 2 2 6
38 วัดนากัน 4 0 1 3 5
39 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 4 0 1 0 5
40 วัดกลาง 3 6 1 1 10
41 บ้านช่องเขาหมาก 3 3 1 1 7
42 บ้านทุ่งชน 3 2 1 1 6
43 วัดเขา (วันครู 2501) 3 2 1 1 6
44 วัดโรงเหล็ก 3 1 1 0 5
45 วัดธารน้ำฉา 3 1 0 1 4
46 ชุมชนวัดเทพราช 3 1 0 1 4
47 วัดศิลาชลเขต 3 1 0 0 4
48 ชุมชนวัดปัณณาราม 3 0 2 0 5
49 บ้านฉาง 3 0 0 1 3
50 อนุบาลกมลทิพย์ 3 0 0 0 3
51 บ้านเผียน 3 0 0 0 3
52 บ้านในตูล 2 6 1 0 9
53 วัดโทเอก 2 5 2 2 9
54 วัดจันทาราม 2 4 1 1 7
55 บ้านเขาใหญ่ 2 4 0 0 6
56 อุดมปัญญาจารย์ 2 3 4 2 9
57 บ้านปลายทอน 2 3 1 0 6
58 วัดชนสังขรณพิจิตร 2 2 2 4 6
59 บ้านคลองแคว 2 2 2 1 6
60 วัดเขาน้อย(สิชล1) 2 2 2 0 6
61 วัดนาเหรง 2 2 1 0 5
62 วัดสากเหล็ก 2 2 1 0 5
63 วัดโมคลาน 2 2 0 2 4
64 วัดทางขึ้น 2 1 1 2 4
65 บ้านวัดใน 2 1 1 0 4
66 บ้านนบ 2 1 0 1 3
67 วัดชลธาราม 2 1 0 0 3
68 วัดพระเลียบ 2 1 0 0 3
69 บ้านวังหิน 2 1 0 0 3
70 บ้านสำนักม่วง 2 1 0 0 3
71 วัดคงคาเลียบ 2 1 0 0 3
72 บ้านทุ่งหัวนา 2 1 0 0 3
73 บ้านอินทนิน 2 1 0 0 3
74 วัดนากุน 2 0 1 0 3
75 บ้านน้ำฉา 2 0 0 0 2
76 วัดใหม่ 2 0 0 0 2
77 บ้านคลองตีนเป็ด 2 0 0 0 2
78 วัดคงคา 1 3 3 2 7
79 วัดน้ำตก 1 2 1 0 4
80 วัดปลักปลา 1 2 0 1 3
81 วัดจันพอ 1 1 2 1 4
82 บ้านปากดวด 1 1 2 1 4
83 ชุมชนวัดสระแก้ว 1 1 1 0 3
84 บ้านเปร็ต 1 1 0 1 2
85 บ้านในเขียว 1 1 1 0 1 2
86 บ้านหน้าเขาวัด 1 1 0 0 2
87 วัดปากด่าน 1 1 0 0 2
88 บ้านท่าน้อย 1 1 0 0 2
89 วัดคีรีวง 1 1 0 0 2
90 วัดดอนใคร 1 0 2 1 3
91 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1 0 1 0 2
92 บ้านทุ่งครั้ง 1 0 1 0 2
93 วัดเจดีย์หลวง 1 0 0 1 1
94 ชุมชนวัดทอนหงส์ 1 0 0 0 1
95 วัดสวนศิขรบรรพต 1 0 0 0 1
96 อนุบาลอินทิรา 1 0 0 0 1
97 วัดโยธาธรรม 1 0 0 0 1
98 บ้านน้ำขาว 1 0 0 0 1
99 บ้านสะพานหัน 0 5 2 1 7
100 เกียรติขนอมศึกษา 0 3 2 1 5
101 วัดสุธรรมาราม 0 3 0 3 3
102 วัดสโมสร 0 2 2 1 4
103 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 0 2 1 0 3
104 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 2 1 0 3
105 วัดคงคาวดี 0 2 0 1 2
106 บ้านในเพลา 0 2 0 0 2
107 คุณาธารวิทยา 0 2 0 0 2
108 บ้านคลองเหลง 0 2 0 0 2
109 วัดหลวงครู 0 2 0 0 2
110 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 2 0 0 2
111 บ้านประชาอารี 0 1 1 0 2
112 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 0 1 0 2 1
113 บ้านขุนทะเล 0 1 0 0 1
114 บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 0 1 0 0 1
115 บ้านน้ำร้อน 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองหว้า 0 1 0 0 1
117 วัดยางงาม 0 0 2 0 2
118 บ้านไสพลู 0 0 1 0 1
119 บ้านบ่อกรูด 0 0 1 0 1
120 บ้านเขาทราย 0 0 1 0 1
121 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 0 1 0 1
122 วัดยางทอง 0 0 1 0 1
รวม 442 276 150 103 971