สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านบางโหนด 34 14 3 2 51
2 ท่าศาลา 30 6 3 2 39
3 วัดประทุมทายการาม 22 7 2 0 31
4 ราชประชานุเคราะห์ 8 20 5 6 2 31
5 บ้านปากลง 17 11 6 7 34
6 บ้านทุ่งเกราะ 17 8 7 0 32
7 ปทุมานุกูล 15 3 4 1 22
8 วัดสโมสรสันนิบาต 14 5 1 0 20
9 วัดเขาขุนพนม 13 5 5 0 23
10 บ้านสระบัว 12 4 6 1 22
11 บ้านโรงเหล็ก 11 5 4 3 20
12 ชุมชนวัดบางคู 10 9 3 2 22
13 วัดพรหมโลก 10 3 0 2 13
14 วัดขรัวช่วย 9 8 1 3 18
15 บ้านบางฉาง 9 7 1 2 17
16 พิมพ์มณี 9 5 4 3 18
17 บ้านท่าม่วง 9 4 5 4 18
18 วัดหญ้าปล้อง 8 4 1 3 13
19 บ้านในถุ้ง 8 3 0 0 11
20 บ้านพิตำ 8 3 0 0 11
21 วัดสระประดิษฐ์ 7 8 2 1 17
22 บ้านเขายวนเฒ่า 7 4 2 1 13
23 บ้านหนับเภา 6 6 1 2 13
24 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 6 4 4 0 14
25 บ้านเขาฝ้าย 6 2 6 2 14
26 วัดท้าวโทะ 6 1 1 0 8
27 วัดกลาง 5 6 1 1 12
28 บ้านคลองวัง 5 5 0 1 10
29 บ้านวังลุง 5 3 2 1 10
30 บ้านทุ่งชน 5 3 1 1 9
31 ฆังคะทวีศิลป์ 5 1 2 0 8
32 วัดโรงเหล็ก 5 1 1 0 7
33 บ้านชุมขลิง 5 0 1 0 6
34 ชุมชนใหม่ 4 7 6 3 17
35 วัดโทเอก 4 7 2 2 13
36 บ้านปากเจา 4 5 0 1 9
37 บ้านเขาหัวช้าง 4 4 3 2 11
38 เคียงศิริ 4 4 1 4 9
39 บ้านพังปริง 4 2 2 3 8
40 วัดเขา (วันครู 2501) 4 2 2 1 8
41 วัดถ้ำเทียนถวาย 4 1 1 1 6
42 วัดพระเลียบ 4 1 0 0 5
43 บ้านคลองตีนเป็ด 4 1 0 0 5
44 วัดเทวดาราม 4 0 2 2 6
45 วัดนากัน 4 0 1 3 5
46 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 4 0 1 0 5
47 บ้านช่องเขาหมาก 3 3 1 1 7
48 วัดชนสังขรณพิจิตร 3 2 2 4 7
49 วัดนาเหรง 3 2 1 0 6
50 บ้านนบ 3 1 1 1 5
51 วัดธารน้ำฉา 3 1 0 1 4
52 ชุมชนวัดเทพราช 3 1 0 1 4
53 วัดศิลาชลเขต 3 1 0 0 4
54 ชุมชนวัดปัณณาราม 3 0 2 0 5
55 วัดนากุน 3 0 1 0 4
56 บ้านฉาง 3 0 0 1 3
57 อนุบาลกมลทิพย์ 3 0 0 0 3
58 บ้านเผียน 3 0 0 0 3
59 บ้านในตูล 2 6 1 0 9
60 บ้านคลองแคว 2 4 2 1 8
61 วัดจันทาราม 2 4 2 1 8
62 บ้านเขาใหญ่ 2 4 0 0 6
63 อุดมปัญญาจารย์ 2 3 4 2 9
64 วัดทางขึ้น 2 3 1 2 6
65 บ้านปลายทอน 2 3 1 0 6
66 วัดเขาน้อย(สิชล1) 2 2 2 0 6
67 วัดสากเหล็ก 2 2 1 0 5
68 วัดโมคลาน 2 2 0 2 4
69 บ้านวัดใน 2 1 1 0 4
70 วัดชลธาราม 2 1 0 0 3
71 บ้านวังหิน 2 1 0 0 3
72 บ้านสำนักม่วง 2 1 0 0 3
73 วัดคงคาเลียบ 2 1 0 0 3
74 บ้านทุ่งหัวนา 2 1 0 0 3
75 บ้านอินทนิน 2 1 0 0 3
76 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 2 0 1 0 3
77 บ้านน้ำฉา 2 0 0 0 2
78 วัดใหม่ 2 0 0 0 2
79 วัดคงคา 1 3 3 2 7
80 ชุมชนวัดสระแก้ว 1 3 1 0 5
81 วัดน้ำตก 1 2 1 0 4
82 วัดปลักปลา 1 2 0 1 3
83 วัดจันพอ 1 1 2 1 4
84 บ้านปากดวด 1 1 2 1 4
85 บ้านเปร็ต 1 1 0 1 2
86 บ้านในเขียว 1 1 1 0 1 2
87 บ้านหน้าเขาวัด 1 1 0 0 2
88 วัดปากด่าน 1 1 0 0 2
89 บ้านท่าน้อย 1 1 0 0 2
90 วัดคีรีวง 1 1 0 0 2
91 วัดดอนใคร 1 0 2 1 3
92 วัดยางงาม 1 0 2 0 3
93 บ้านทุ่งครั้ง 1 0 1 0 2
94 บ้านไสเหรียง 1 0 1 0 2
95 วัดเจดีย์หลวง 1 0 0 1 1
96 ชุมชนวัดทอนหงส์ 1 0 0 0 1
97 วัดสวนศิขรบรรพต 1 0 0 0 1
98 อนุบาลอินทิรา 1 0 0 0 1
99 วัดโยธาธรรม 1 0 0 0 1
100 บ้านน้ำขาว 1 0 0 0 1
101 บ้านสะพานหัน 0 5 2 1 7
102 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 0 4 1 0 5
103 เกียรติขนอมศึกษา 0 3 2 1 5
104 วัดสุธรรมาราม 0 3 0 3 3
105 วัดสโมสร 0 2 2 1 4
106 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 2 1 0 3
107 วัดคงคาวดี 0 2 0 1 2
108 บ้านในเพลา 0 2 0 0 2
109 คุณาธารวิทยา 0 2 0 0 2
110 บ้านคลองเหลง 0 2 0 0 2
111 วัดหลวงครู 0 2 0 0 2
112 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 2 0 0 2
113 บ้านประชาอารี 0 1 1 0 2
114 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 0 1 0 2 1
115 บ้านขุนทะเล 0 1 0 0 1
116 บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 0 1 0 0 1
117 บ้านน้ำร้อน 0 1 0 0 1
118 บ้านหนองหว้า 0 1 0 0 1
119 บ้านไสพลู 0 0 1 0 1
120 บ้านบ่อกรูด 0 0 1 0 1
121 บ้านเขาทราย 0 0 1 0 1
122 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 0 1 0 1
123 วัดยางทอง 0 0 1 0 1
รวม 508 303 160 104 971