หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 55 171 89
2 006 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 1 3 2
3 008 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 24 50 34
4 009 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 6 9 7
5 010 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 7 8 7
6 011 โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 3 3 3
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 5 13 7
8 012 โรงเรียนชุมชนใหม่ 20 26 20
9 013 โรงเรียนท่าศาลา 41 113 58
10 014 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 4 8 5
11 024 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 5 11 9
12 025 โรงเรียนบ้านคลองวัง 11 20 14
13 026 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2 4 3
14 023 โรงเรียนบ้านคลองแคว 11 26 14
15 027 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 1 1 1
16 028 โรงเรียนบ้านฉาง 4 11 4
17 030 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 6 9 6
18 031 โรงเรียนบ้านชุมโลง 0 0 0
19 029 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 9 18 11
20 032 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 0 0 0
21 038 โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 0 0 0
22 039 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 3 2 2
23 040 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 11 24 14
24 041 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 3 11 5
25 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 32 99 52
26 033 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 0 0 0
27 034 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2 6 4
28 035 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 26 46 37
29 036 โรงเรียนบ้านท่าสูง 0 0 0
30 042 โรงเรียนบ้านนบ 6 15 10
31 043 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 1 1 1
32 044 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 2 6 4
33 045 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 3 2
34 052 โรงเรียนบ้านบางฉาง 19 21 19
35 051 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1 1 1
36 053 โรงเรียนบ้านประชาอารี 2 3 2
37 054 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 3 6 6
38 055 โรงเรียนบ้านปลายทอน 6 9 8
39 057 โรงเรียนบ้านปากดวด 5 11 7
40 058 โรงเรียนบ้านปากลง 42 73 56
41 056 โรงเรียนบ้านปากเจา 10 16 12
42 061 โรงเรียนบ้านพังปริง 11 15 12
43 062 โรงเรียนบ้านพังหรัน 0 0 0
44 063 โรงเรียนบ้านพิตำ 12 25 18
45 066 โรงเรียนบ้านวังลุง 11 15 12
46 067 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 6 5
47 068 โรงเรียนบ้านวัดใน 4 10 6
48 069 โรงเรียนบ้านสระบัว 24 56 38
49 070 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 7 13 9
50 071 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 8 8 8
51 072 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 3 7 6
52 073 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 0 0 0
53 076 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 1
54 077 โรงเรียนบ้านหนับเภา 16 52 28
55 078 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 2 4 2
56 079 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 0 0 0
57 080 โรงเรียนบ้านอินทนิน 3 3 3
58 015 โรงเรียนบ้านเขาตาสัก 0 0 0
59 016 โรงเรียนบ้านเขาทราย 1 1 1
60 017 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 17 36 22
61 018 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 14 18 16
62 019 โรงเรียนบ้านเขาวังทอง 0 0 0
63 020 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 13 18 15
64 021 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 6 15 10
65 059 โรงเรียนบ้านเปร็ต 3 7 5
66 060 โรงเรียนบ้านเผียน 3 9 4
67 064 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 0 0 0
68 022 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 0 0 0
69 065 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 25 64 40
70 048 โรงเรียนบ้านในตูล 10 10 10
71 049 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 11 26 16
72 046 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 3 5 4
73 047 โรงเรียนบ้านในเขียว 2 0 0 0
74 050 โรงเรียนบ้านในเพลา 2 2 2
75 074 โรงเรียนบ้านไสพลู 1 6 3
76 075 โรงเรียนบ้านไสเหรียง 2 2 2
77 081 โรงเรียนปทุมานุกูล 23 65 39
78 089 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 33 81 52
79 091 โรงเรียนวัดกระดังงา 0 0 0
80 092 โรงเรียนวัดกลาง 13 17 14
81 093 โรงเรียนวัดกำแพงถม 0 0 0
82 094 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 25 68 31
83 101 โรงเรียนวัดคงคา 9 12 9
84 103 โรงเรียนวัดคงคาวดี 3 8 5
85 102 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 4 6 6
86 104 โรงเรียนวัดคีรีวง 2 4 3
87 106 โรงเรียนวัดจอมทอง 0 0 0
88 107 โรงเรียนวัดจันทาราม 9 11 10
89 108 โรงเรียนวัดจันพอ 5 11 5
90 110 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 11 18 11
91 111 โรงเรียนวัดชนาราม 0 0 0
92 112 โรงเรียนวัดชลธาราม 3 7 5
93 113 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1 2 1
94 114 โรงเรียนวัดดอนใคร 4 4 4
95 115 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 8 11 9
96 116 โรงเรียนวัดทางขึ้น 8 17 12
97 117 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 8 13 13
98 120 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 5 9 7
99 121 โรงเรียนวัดนากัน 8 13 10
100 122 โรงเรียนวัดนากุน 4 6 5
101 123 โรงเรียนวัดนางตรา 0 0 0
102 124 โรงเรียนวัดนาเหรง 7 9 8
103 125 โรงเรียนวัดน้ำตก 4 5 4
104 126 โรงเรียนวัดประดู่หอม 0 0 0
105 127 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 31 63 40
106 128 โรงเรียนวัดปลักปลา 4 11 6
107 131 โรงเรียนวัดปากด่าน 2 2 2
108 129 โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) 0 0 0
109 130 โรงเรียนวัดป่า (โมคลาน) 0 0 0
110 132 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว 0 0 0
111 134 โรงเรียนวัดพรหมโลก 15 21 16
112 136 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 0 0 0
113 135 โรงเรียนวัดพระเลียบ 5 10 7
114 138 โรงเรียนวัดยางงาม 4 6 5
115 139 โรงเรียนวัดยางทอง 1 3 1
116 142 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 4 5 5
117 145 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 18 26 21
118 146 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1 3 2
119 147 โรงเรียนวัดสวนหมาก 0 0 0
120 148 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 5 8 5
121 149 โรงเรียนวัดสุชน 0 0 0
122 150 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 6 8 6
123 143 โรงเรียนวัดสโมสร 5 5 5
124 144 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 20 44 27
125 151 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 16 40 24
126 152 โรงเรียนวัดหมาย 0 0 0
127 153 โรงเรียนวัดหลวงครู 2 6 4
128 095 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 9 21 13
129 096 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 23 25 23
130 098 โรงเรียนวัดเขาน้อย 0 0 0
131 097 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 6 14 8
132 099 โรงเรียนวัดเขาปูน 0 0 0
133 100 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 15 17 17
134 109 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 2 7 4
135 118 โรงเรียนวัดเทวดาราม 8 11 9
136 133 โรงเรียนวัดเปียน 0 0 0
137 105 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 0 0 0
138 119 โรงเรียนวัดโทเอก 16 22 18
139 137 โรงเรียนวัดโมคลาน 8 10 8
140 140 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 1 6 1
141 141 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 7 14 12
142 154 โรงเรียนวัดใหม่ 2 7 4
143 003 โรงเรียนเคียงศิริ 16 18 17
144 002 โรงเรียนคุณาธารวิทยา 2 4 3
145 004 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 8 15 10
146 082 โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 3 3 3
147 083 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 0 0 0
148 168 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 0 0 0
149 084 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 0 0 0
150 085 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ 0 0 0
151 086 โรงเรียนพิมพ์มณี 22 62 24
152 087 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 5 7 5
153 088 โรงเรียนมีสิทธิ์ศึกษา 0 0 0
154 155 โรงเรียนสตรีดำรงเวท 0 0 0
155 156 โรงเรียนสระแก้ววิทยา 0 0 0
156 157 โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ 3 7 4
157 158 โรงเรียนอนุบาลจิตอรุณ 0 0 0
158 161 โรงเรียนอนุบาลปัญญาพร 0 0 0
159 162 โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 2 4 3
160 163 โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ 0 0 0
161 164 โรงเรียนอนุบาลวิธานพิทยานุสรณ์ 0 0 0
162 165 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 1 3 2
163 159 โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต 0 0 0
164 160 โรงเรียนอนุบาลโชติกร 0 0 0
165 166 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 11 17 12
166 167 โรงเรียนอุบลวิทยา 0 0 0
167 001 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6 7 7
168 090 โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย 0 0 0
รวม 1118 2250 1480
3730

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]