หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 55 34 64.15% 14 26.42% 3 5.66% 2 3.77% 53
2 โรงเรียนท่าศาลา 41 30 73.17% 6 14.63% 3 7.32% 2 4.88% 41
3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 31 22 70.97% 7 22.58% 2 6.45% 0 0% 31
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 33 20 60.61% 5 15.15% 6 18.18% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนบ้านปากลง 42 17 41.46% 11 26.83% 6 14.63% 7 17.07% 41
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 32 17 53.13% 8 25% 7 21.88% 0 0% 32
7 โรงเรียนปทุมานุกูล 23 15 65.22% 3 13.04% 4 17.39% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 20 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 23 13 56.52% 5 21.74% 5 21.74% 0 0% 23
10 โรงเรียนบ้านสระบัว 24 12 52.17% 4 17.39% 6 26.09% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 25 11 47.83% 5 21.74% 4 17.39% 3 13.04% 23
12 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 24 10 41.67% 9 37.5% 3 12.5% 2 8.33% 24
13 โรงเรียนวัดพรหมโลก 15 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 25 9 42.86% 8 38.1% 1 4.76% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนบ้านบางฉาง 19 9 47.37% 7 36.84% 1 5.26% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนพิมพ์มณี 22 9 42.86% 5 23.81% 4 19.05% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 26 9 40.91% 4 18.18% 5 22.73% 4 18.18% 22
18 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 16 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
19 โรงเรียนบ้านพิตำ 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 18 7 38.89% 8 44.44% 2 11.11% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนบ้านหนับเภา 16 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 15 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 17 6 37.5% 2 12.5% 6 37.5% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
27 โรงเรียนวัดกลาง 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านคลองวัง 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนบ้านวังลุง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
31 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนชุมชนใหม่ 20 4 20% 7 35% 6 30% 3 15% 20
35 โรงเรียนวัดโทเอก 16 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนบ้านปากเจา 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
37 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
38 โรงเรียนเคียงศิริ 16 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 13
39 โรงเรียนบ้านพังปริง 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
40 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนวัดพระเลียบ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนวัดเทวดาราม 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
45 โรงเรียนวัดนากัน 8 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
46 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 11 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 11
49 โรงเรียนวัดนาเหรง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านนบ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
52 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดนากุน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านฉาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
57 โรงเรียนบ้านเผียน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านในตูล 10 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านคลองแคว 11 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนวัดจันทาราม 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนวัดทางขึ้น 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
65 โรงเรียนบ้านปลายทอน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
67 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดโมคลาน 8 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
69 โรงเรียนบ้านวัดใน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านอินทนิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดชลธาราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดคงคา 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
80 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดน้ำตก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนวัดปลักปลา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านปากดวด 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
84 โรงเรียนวัดจันพอ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านเปร็ต 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดคีรีวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดปากด่าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดดอนใคร 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดยางงาม 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านไสเหรียง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 8 0 0% 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 7 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
105 โรงเรียนวัดสโมสร 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
106 โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนวัดคงคาวดี 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนคุณาธารวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านในเพลา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดหลวงครู 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านประชาอารี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
115 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านเขาทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านไสพลู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดยางทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]