หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 769 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 770 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา(เก็บตัวนักเรียนห้อง 322)
3 771 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา(เก็บตัวนักเรียนห้อง 322)
4 772 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 28 ก.ย. 2558 09.00-10.30 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 773 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 28 ก.ย. 2558 10.30-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 774 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 28 ก.ย. 2558 13.00-14.30 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]