หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ทุกกิจกรรม รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.40 น


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]