หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 767 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 768 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]