หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 758 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 759 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
8 760 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9 761 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล เวทีโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 762 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล เวทีโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11 763 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล เวทีโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]