หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 756 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 28 ก.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30-09.00
2 757 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 28 ก.ย. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.30-09.00
3 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
4 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา,รายงานตัว 08.30-09.00


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]