หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา 8.641897, 99.897380
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 นางศุภรินทร์ เด่นดวง 8.667407, 99.931488 0901758528
3 โรงเรียนท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 นายสุธน เกิดมณี 8.668404, 99.932900 0846297527
4 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 นายสุธรรม นวลแป้น 8.627365, 99.927840 0810824172
5 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 249/3 หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 นายพนธกร จรเสมอ 8.645245, 99.946681 0869483856
6 โรงเรียนปทุมานุกูล หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 นายพิพัฒน์ มหาสวัสดิ์ 8.668594, 99.927236 0887682647

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]