ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง 4
5 บ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง 5
6 ภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง 5
7 บ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง 7
8 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง 8
9 ดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 9
10 อนุบาลพรธิรา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 10
11 วัดบางทองคำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 11
12 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 12
13 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 13
14 บ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 14
15 ร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 15
16 สุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 15
17 บำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 17
18 วัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 17
19 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 19
20 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 20
21 วัดควนเคร็ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 21
22 บ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 22
23 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 23
24 ดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 24
25 บ้านป่าแชง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
26 วัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง 4
5 วัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคันธมาลี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 4
5 วัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 4
6 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 4
7 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง 7
8 บ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 8
9 บ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 9
10 วัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 10
11 วัดคลองขยัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.50 ทอง 5
6 วัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.50 ทอง 5
7 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.50 ทอง 5
8 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.50 ทอง 5
9 แพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 9
10 บ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.25 ทอง 10
11 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.25 ทอง 10
12 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.25 ทอง 12
13 ราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชายควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.75 ทอง 5
6 วัดบ้านใหม่บน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.25 ทอง 6
7 วัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.25 ทอง 7
8 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.25 ทอง 8
9 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 9
10 วัดบางทวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.75 ทอง 10
11 วัดปากเหมือง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.75 ทอง 10
12 วัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.50 ทอง 12
13 บ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.25 ทอง 13
14 บ้านบางมูลนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 14
15 บ้านบางเนียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.50 ทอง 15
16 วัดธาราวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.50 ทอง 15
17 วัดบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.50 ทอง 15
18 บ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.25 ทอง 18
19 ราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 19
20 วัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 19
21 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.75 ทอง 21
22 บ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.75 ทอง 21
23 แพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.50 ทอง 23
24 วัดอู่แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.50 ทอง 5
6 วัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 6
7 บ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 7
8 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.50 เงิน 8
9 บ้านท่าเตียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.50 เงิน 8
10 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 10
11 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 11
12 บ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.50 เงิน 12
13 วัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.50 เงิน 13
14 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.50 เงิน 13
15 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 15
16 วัดควนยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.50 เงิน 16
17 วัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.50 เงิน 16
18 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 18
19 วัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69.50 ทองแดง 19
20 วัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
21 วัดโคกคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 4
5 ชะอวดวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 5
6 วัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 6
7 ทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 7
8 บ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 8
9 บ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 9
10 วัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 9
11 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 11
12 วัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 12
13 ราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 13
14 วัดมหิสสราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 14
15 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 14
16 วัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 16
17 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 16
18 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 16
19 บ้านบางปรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 19
20 วัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 19
21 บ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 21
22 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 21
23 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 21
24 หลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 21
25 วัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 46 เข้าร่วม 25
26 ชุมชนบ้านพุดหง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.33 เงิน 4
5 วัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.33 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 6
7 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 58 เข้าร่วม 7
8 วัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 8
9 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 8
10 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 10
11 วัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 10
12 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 10
13 วัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 13
14 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.50 ทอง 4
5 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.50 ทอง 5
6 บ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6
7 วัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.50 เงิน 7
8 ชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
9 วัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 4
5 วัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.66 เงิน 5
6 ดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.33 เงิน 6
7 บ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.66 เงิน 7
8 วัดควนยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.66 เงิน 8
9 บ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 9
10 วัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 9
11 วัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 11
12 วัดทายิการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.66 ทองแดง 12
13 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
14 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
15 บ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
16 วัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
17 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 4
5 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 5
6 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.33 ทอง 6
7 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 7
8 ชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.66 ทอง 8
9 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.66 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.66 ทอง 4
5 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.66 ทอง 4
6 บ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 6
7 วัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.66 ทอง 7
8 บ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.66 เงิน 8
9 วัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.33 เงิน 9
10 วัดควนยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 10
11 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 10
12 บ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12
13 บ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 13
14 บ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 14
15 วัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.66 เงิน 15
16 วัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 16
17 บ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 17
18 บ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66.66 ทองแดง 18
19 วัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.33 ทองแดง 19
20 วัดโคกคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.33 ทองแดง 19
21 วัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
22 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดควนป้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 4
5 วัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 6
7 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 7
8 วัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.66 เงิน 8
9 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.33 เงิน 9
10 วัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.33 เงิน 9
11 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.66 ทองแดง 11
12 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 12
13 บ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
14 วัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแหลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 4
5 วัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 5
6 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6
7 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 7
8 วัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 8
9 บ้านหนองบอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 9
10 บ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 10
11 บ้านไสหินตั้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11
12 สหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 12
13 ชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 13
14 บ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 14
15 วัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 15
16 บ้านโก้งโค้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 16
17 บ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
18 บ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
19 บ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
20 บ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
21 ราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
22 วัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
23 วัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
24 วัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
25 วัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
26 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
27 วัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17
28 เขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราษฎร์นิยมวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากบางกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านหัวลำพู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 6
7 วัดเทพนมเชือด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 7
8 วัดทาบทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 8
9 บ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 9
10 วัดบางทวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 10
11 วัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 11
12 บ้านคอกวัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 12
13 บ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13
14 บ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13
15 วัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13
16 วัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13
17 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13
18 วัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13
19 วัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13
20 วัดปากบางท่าพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 20
21 บ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 21
22 ชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 22
23 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 23
24 บ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 24
25 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 25
26 ราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 26
27 วัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
28 แพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4
5 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 5
6 วัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 7
8 วัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 8
9 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.11 ทอง 4
5 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.66 ทอง 5
6 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.11 ทอง 6
7 บ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.99 ทอง 7
8 วัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.66 ทอง 8
9 บ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.77 ทอง 9
10 บ้านหัวลำพู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.99 ทอง 10
11 วัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.33 ทอง 11
12 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 12
13 ดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.99 ทอง 13
14 วัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง 14
15 สุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง 14
16 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.99 ทอง 16
17 วัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.66 ทอง 17
18 อนุบาลพลพันธ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.66 ทอง 17
19 ร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง 19
20 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.99 ทอง 20
21 วัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.78 ทอง 21
22 บ้านหัวปอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 22
23 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.99 ทอง 23
24 หนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.66 ทอง 24
25 วัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.56 เงิน 25
26 เขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.55 เงิน 26
27 บ้านป่าแชง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.33 เงิน 27
28 วัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56.33 เข้าร่วม 28

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97.54 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.87 ทอง 4
5 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.76 ทอง 5
6 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.66 ทอง 6
7 วัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.32 ทอง 7
8 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.20 ทอง 8
9 วัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.89 ทอง 9
10 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.86 ทอง 10
11 ทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.77 ทอง 11
12 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.77 ทอง 11
13 วัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.77 ทอง 11
14 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.43 ทอง 14
15 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.10 ทอง 15
16 วัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.10 ทอง 15
17 วัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.76 ทอง 17
18 บ้านนำทรัพย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.21 ทอง 18
19 บ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.76 ทอง 19
20 ราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.54 ทอง 20
21 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 ชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
7 บ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
8 บ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
9 บ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
10 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
11 วัดธาราวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
12 วัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
13 วัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
14 วัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6
15 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 15
16 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 15
17 บ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 15
18 บ้านไสหินตั้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 15
19 ภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 15
20 วัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 15
21 วัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 15
22 วัดฉิมหลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 22
23 หนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 22
24 หลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 22
25 บ้านป่าแชง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 25
26 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 25
27 วัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 25
28 เขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 25
29 วัดแจ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง 4
5 บ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง 5
6 บ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 7
8 บ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 8
9 บ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 9
10 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 10
11 บ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 11
12 บ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 12
13 ชุมชนบ้านพุดหง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 13
14 วัดบางทวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 13
15 บ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 15
16 ร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 15
17 วัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 15
18 วัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 15
19 เขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 15
20 วัดทาบทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 20
21 หลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 20
22 บ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 22
23 วัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 22
24 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 22
25 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 25
26 วัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 25
27 ดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 27

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 4
5 วัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 5
6 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 6
7 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 7
8 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 7
9 วัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 9
10 ทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 10
11 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 11
12 ชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 12
13 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน