สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 25 8 0 0 33
2 บ้านกลอง 18 7 0 0 25
3 บ้านปากเชียร 17 9 9 2 35
4 บ้านควนเงิน 16 1 0 1 17
5 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 15 2 1 0 18
6 บ้านชะอวด 12 2 1 0 15
7 บ้านบางน้อย 12 0 2 1 14
8 วัดสุวรรณโฆษิต 11 3 0 0 14
9 ชมพูประดิษฐ์ 11 2 6 0 19
10 วัดศรีสุวรรณาราม 10 4 7 0 21
11 วัดโคกพิกุล 10 1 1 2 12
12 วัดจิกพนม 10 0 0 1 10
13 วัดหนา 9 5 0 2 14
14 ดรุณศึกษา 9 3 3 1 15
15 วัดพิศาลนฤมิต 9 2 3 0 14
16 บ้านคงคาล้อม 9 2 2 3 13
17 บ้านห้วยหาร 9 2 1 0 12
18 บ้านทุ่งใหญ่ 9 1 0 0 10
19 บ้านนางหลง 8 2 0 1 10
20 บ้านเกาะนางโดย 8 0 0 0 8
21 วัดสามัคยาราม 7 4 0 1 11
22 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 7 2 2 0 11
23 บ้านบางพระ 7 1 1 0 9
24 วัดทุ่งหล่อ 7 1 0 0 8
25 วัดหนองจิก 7 1 0 0 8
26 วัดสระโพธิ์ 6 3 7 2 16
27 บ้านบางโหนด 6 3 4 2 13
28 บ้านตรอกแค 6 3 1 1 10
29 วัดวัวหลุง 6 3 0 2 9
30 บ้านศาลาตะเคียน 6 3 0 1 9
31 สุนทราภิบาล 6 2 0 0 8
32 วัดปลายสระ 6 1 1 0 8
33 วัดเถลิงกิตติยาราม 6 1 0 0 7
34 วัดคันธมาลี 6 0 1 0 7
35 วัดท้ายโนต 6 0 0 0 6
36 บ้านท้องโกงกาง 5 5 0 0 10
37 วัดสระ 5 4 2 3 11
38 เขาพระทอง 5 4 1 2 10
39 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 5 4 0 1 9
40 ชะอวดวิทยา 5 3 1 0 9
41 บ้านกุมแป 5 3 0 0 8
42 ชุมชนวัดเกาะเพชร 5 1 0 1 6
43 บ้านเนินธัมมัง 5 0 0 0 5
44 วัดกัลยานฤมิต 4 4 1 2 9
45 วัดเนกขัมมาราม 4 3 1 0 8
46 หลวงครูวิทยา 4 2 6 0 12
47 ราชประชานุเคราะห์ 4 2 2 1 8
48 บ้านหนองหิน 4 2 1 1 7
49 วัดหน้าสตน 4 2 0 1 6
50 วัดควนสมบูรณ์ 4 2 0 0 6
51 บ้านนา 4 1 3 0 8
52 วัดกาโห่ใต้ 4 1 3 0 8
53 ภูมิสถิตวิทยา 4 1 2 0 7
54 บ้านขอนหาด 4 1 1 3 6
55 วัดไม้เสียบ 4 1 1 1 6
56 วัดนาหมอบุญ 4 1 1 0 6
57 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 4 1 1 0 6
58 วัดโคกมะม่วง 4 1 1 0 6
59 วัดเทพมงคล 4 1 1 0 6
60 วัดบางคุระ 4 1 0 1 5
61 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 4 1 0 1 5
62 แพทยกิจพิทยา 4 1 0 0 5
63 วัดแหลม 4 0 1 1 5
64 บ้านหัวไทร 4 0 1 0 5
65 หนองนนทรี 4 0 0 1 4
66 ชุมชนวัดเขาลำปะ 4 0 0 0 4
67 บ้านศาลาแก้ว 4 0 0 0 4
68 วัดวังกลม 3 6 0 0 9
69 วัดปากควน 3 4 0 2 7
70 ร่อนพิบูลย์ 3 3 2 1 8
71 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 3 3 1 0 7
72 วัดสองพี่น้อง 3 3 0 1 6
73 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 3 3 0 0 6
74 วัดบางทวด 3 3 0 0 6
75 วัดสว่างอารมณ์ 3 2 2 1 7
76 บ้านควนรุย 3 2 2 0 7
77 บ้านวังใส 3 2 1 0 6
78 วัดอู่แก้ว 3 2 0 1 5
79 ชุมชนวัดท่าลิพง 3 2 0 0 5
80 บ้านลานนา 3 2 0 0 5
81 วัดบางไทร 3 2 0 0 5
82 วัดเกาะจาก 3 1 1 1 5
83 บ้านอายเลา 3 1 0 0 4
84 วัดควนเถียะ 3 1 0 0 4
85 บ้านน้ำบ่อ 3 0 2 1 5
86 วัดปากตรง 3 0 2 0 5
87 วัดทะเลปัง 3 0 1 0 4
88 บ้านห้วยโส 3 0 1 0 4
89 วัดบ่อล้อ 3 0 1 0 4
90 บ้านหนองบัว 3 0 0 1 3
91 บ้านทุ่งโชน 3 0 0 0 3
92 วัดวังฆ้อง 3 0 0 0 3
93 บ้านนำทรัพย์ 3 0 0 0 3
94 วัดบางศาลา 3 0 0 0 3
95 วัดบางตะพาน 3 0 0 0 3
96 วัดควนยาว 2 5 0 0 7
97 วัดหอยกัน 2 4 6 0 12
98 ชุมชนบ้านพุดหง 2 4 1 1 7
99 ดรุณศึกษา 2 2 4 1 0 7
100 บ้านท่าไทร 2 4 1 0 7
101 วัดแดง 2 3 3 1 8
102 ทัศนาวลัย 2 3 2 0 7
103 บ้านลำหัก 2 3 1 0 6
104 วัดบูรณาวาส 2 3 0 1 5
105 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 2 3 0 0 5
106 วัดควนชะลิก 2 2 2 0 6
107 สหมิตรวิทยา 2 2 2 0 6
108 บ้านป่าแชง 2 2 2 0 6
109 วัดบ่อโพง 2 2 1 0 5
110 บ้านหัวลำพู 2 2 1 0 5
111 บ้านไสหินตั้ง 2 2 1 0 5
112 วัดป่าระกำ 2 2 0 1 4
113 บ้านหนองบอน 2 2 0 1 4
114 บ้านไสขาม 2 2 0 0 4
115 วัดสามแพรก 2 1 2 1 5
116 บ้านปากพรุ 2 1 1 0 4
117 วัดโคกยาง 2 1 1 0 4
118 อนุบาลพลพันธ์ 2 1 1 0 4
119 บ้านบางแรด 2 1 0 0 3
120 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 2 1 0 0 3
121 วัดคลองขยัน 2 1 0 0 3
122 วัดธาราวง 2 1 0 0 3
123 บ้านโก้งโค้ง 2 0 3 0 5
124 บ้านดอนทราย 2 0 1 1 3
125 วัดควนเคร็ง 2 0 1 0 3
126 บ้านหัวปอ 2 0 1 0 3
127 วัดควนใส 2 0 0 0 2
128 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 2 0 0 0 2
129 บ้านปากบางกลม 2 0 0 0 2
130 วัดหงส์แก้ว 2 0 0 0 2
131 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 2 0 0 0 2
132 วัดคงคาวดี 2 0 0 0 2
133 วัดบ้านด่าน 2 0 0 0 2
134 วัดอัฒฑศาสนาราม 2 0 0 0 2
135 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1 6 5 0 12
136 บ้านเกาะทัง 1 2 1 0 4
137 บ้านแสงวิมาน 1 1 7 0 9
138 บ้านชายทะเล 1 1 4 0 6
139 วัดปากแพรก 1 1 3 1 5
140 บ้านหน้าศาล 1 1 2 0 4
141 บ้านทุ่งใคร 1 1 2 0 4
142 บ้านโคกทราย 1 1 1 1 3
143 วัดพระบาท 1 1 1 0 3
144 วัดเทพนมเชือด 1 1 0 1 2
145 บ้านลำคลอง 1 1 0 0 2
146 บ้านชายควน 1 1 0 0 2
147 วัดบางพระ 1 1 0 0 2
148 วัดโคกทราง 1 1 0 0 2
149 บ้านควนมิตร 1 0 2 2 3
150 ราชประชานุเคราะห์ 7 1 0 2 1 3
151 บ้านใสถิน 1 0 1 0 2
152 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 0 1 0 2
153 วัดโคกสูง 1 0 1 0 2
154 วัดควนป้อม 1 0 1 0 2
155 วัดโคกคราม 1 0 1 0 2
156 บ้านด่าน 1 0 1 0 2
157 วัดชัยสุวรรณ 1 0 1 0 2
158 วัดสุขุม 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
160 วัดขนาบนาก 1 0 0 0 1
161 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 1 0 0 0 1
162 บ้านควนหนองหงส์ 1 0 0 0 1
163 บ้านควนโตน 1 0 0 0 1
164 บ้านบางมูลนาก 1 0 0 0 1
165 บ้านบางเนียน 1 0 0 0 1
166 บ้านม่วงงาม 1 0 0 0 1
167 บ้านลากชาย 1 0 0 0 1
168 วัดฉิมหลา 1 0 0 0 1
169 วัดทุ่งโพธิ์ 1 0 0 0 1
170 วัดท่าเสม็ด 1 0 0 0 1
171 วัดบ้านใหม่บน 1 0 0 0 1
172 วัดปากเหมือง 1 0 0 0 1
173 วัดแจ้ง 1 0 0 0 1
174 วัดโบสถ์ 1 0 0 0 1
175 อนุบาลพรธิรา 1 0 0 0 1
176 วัดสมควร 0 3 1 0 4
177 บ้านวังหอน 0 2 1 0 3
178 บ้านหนองมาก 0 2 1 0 3
179 บ้านศาลาทวดทอง 0 2 0 0 2
180 บ้านห้วยไม้แก่น 0 2 0 0 2
181 วัดบางด้วน 0 1 2 2 3
182 ชุมชนวัดบางบูชา 0 1 2 1 3
183 วัดพระอานนท์ 0 1 1 1 2
184 บำรุงวิทยา 0 1 1 0 2
185 วัดทาบทอง 0 1 1 0 2
186 วัดทายิการาม 0 1 1 0 2
187 บ้านบางลึก 0 1 0 2 1
188 วัดบางทองคำ 0 1 0 1 1
189 บ้านคอกวัว 0 1 0 0 1
190 บ้านท่าเตียน 0 1 0 0 1
191 บ้านบางตะลุมพอ 0 1 0 0 1
192 บ้านสระนอก 0 1 0 0 1
193 บ้านหอยราก 0 1 0 0 1
194 วัดทองพูน 0 1 0 0 1
195 วัดปิยาราม 0 1 0 0 1
196 วัดอิมอญ 0 1 0 0 1
197 วัดปากบางท่าพญา 0 0 1 1 1
198 วัดมหิสสราราม 0 0 1 0 1
199 บ้านควนชิง 0 0 1 0 1
200 บ้านบางปรง 0 0 1 0 1
201 บ้านเกาะสุด 0 0 1 0 1
202 วัดบางยิ่ว 0 0 1 0 1
203 วัดบ้านเนิน 0 0 1 0 1
204 วัดสระแก้ว 0 0 1 0 1
205 บ้านสำนักไม้เรียบ 0 0 0 1 0
206 วัดรัตนาราม 0 0 0 1 0
รวม 671 288 191 75 1,150