สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 10 4 1 15 25 8 0 0 33
2 บ้านกลอง 9 3 2 14 18 7 0 0 25
3 บ้านทุ่งใหญ่ 7 1 0 8 9 1 0 0 10
4 บ้านปากเชียร 4 5 6 15 17 9 9 2 35
5 บ้านควนเงิน 4 4 4 12 16 1 0 1 17
6 บ้านเกาะนางโดย 4 2 2 8 8 0 0 0 8
7 บ้านห้วยหาร 4 1 0 5 9 2 1 0 12
8 วัดพิศาลนฤมิต 3 1 2 6 9 2 3 0 14
9 วัดท้ายโนต 3 1 1 5 6 0 0 0 6
10 วัดสามัคยาราม 3 1 0 4 7 4 0 1 11
11 ชมพูประดิษฐ์ 3 0 2 5 11 2 6 0 19
12 บ้านนางหลง 3 0 2 5 8 2 0 1 10
13 ชุมชนวัดเกาะเพชร 3 0 1 4 5 1 0 1 6
14 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 2 6 5 13 15 2 1 0 18
15 วัดปลายสระ 2 3 1 6 6 1 1 0 8
16 วัดทุ่งหล่อ 2 2 1 5 7 1 0 0 8
17 บ้านชะอวด 2 2 0 4 12 2 1 0 15
18 วัดเถลิงกิตติยาราม 2 2 0 4 6 1 0 0 7
19 วัดกัลยานฤมิต 2 2 0 4 4 4 1 2 9
20 บ้านกุมแป 2 1 1 4 5 3 0 0 8
21 ดรุณศึกษา 2 1 0 3 9 3 3 1 15
22 บ้านตรอกแค 2 1 0 3 6 3 1 1 10
23 วัดบางคุระ 2 1 0 3 4 1 0 1 5
24 บ้านทุ่งโชน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
25 หนองนนทรี 2 0 0 2 4 0 0 1 4
26 วัดปากควน 2 0 0 2 3 4 0 2 7
27 วัดสุวรรณโฆษิต 1 4 1 6 11 3 0 0 14
28 บ้านบางน้อย 1 3 4 8 12 0 2 1 14
29 ชุมชนวัดเขาลำปะ 1 3 0 4 4 0 0 0 4
30 วัดจิกพนม 1 2 2 5 10 0 0 1 10
31 วัดโคกพิกุล 1 2 1 4 10 1 1 2 12
32 บ้านคงคาล้อม 1 2 1 4 9 2 2 3 13
33 วัดหนา 1 2 0 3 9 5 0 2 14
34 วัดวัวหลุง 1 2 0 3 6 3 0 2 9
35 เขาพระทอง 1 2 0 3 5 4 1 2 10
36 วัดปากตรง 1 2 0 3 3 0 2 0 5
37 วัดทะเลปัง 1 2 0 3 3 0 1 0 4
38 บ้านศาลาแก้ว 1 1 1 3 4 0 0 0 4
39 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1 1 1 3 3 3 0 0 6
40 วัดไม้เสียบ 1 1 0 2 4 1 1 1 6
41 วัดแหลม 1 1 0 2 4 0 1 1 5
42 บ้านหัวไทร 1 1 0 2 4 0 1 0 5
43 ชุมชนวัดท่าลิพง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
44 บ้านลานนา 1 1 0 2 3 2 0 0 5
45 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 3 0 0 1 3
46 วัดวังฆ้อง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
47 บ้านไสขาม 1 1 0 2 2 2 0 0 4
48 วัดควนใส 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านท้องโกงกาง 1 0 3 4 5 5 0 0 10
50 วัดหนองจิก 1 0 1 2 7 1 0 0 8
51 วัดสระโพธิ์ 1 0 1 2 6 3 7 2 16
52 วัดควนสมบูรณ์ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
53 วัดควนชะลิก 1 0 1 2 2 2 2 0 6
54 วัดบ่อโพง 1 0 1 2 2 2 1 0 5
55 บ้านศาลาตะเคียน 1 0 0 1 6 3 0 1 9
56 วัดนาหมอบุญ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
57 แพทยกิจพิทยา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
58 บ้านวังใส 1 0 0 1 3 2 1 0 6
59 บ้านน้ำบ่อ 1 0 0 1 3 0 2 1 5
60 บ้านนำทรัพย์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 วัดควนยาว 1 0 0 1 2 5 0 0 7
62 สหมิตรวิทยา 1 0 0 1 2 2 2 0 6
63 วัดป่าระกำ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
64 บ้านใสถิน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
65 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
66 วัดสุขุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านบางพระ 0 3 0 3 7 1 1 0 9
68 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 0 3 0 3 4 1 1 0 6
69 วัดโคกมะม่วง 0 2 1 3 4 1 1 0 6
70 บ้านเนินธัมมัง 0 2 0 2 5 0 0 0 5
71 บ้านนา 0 2 0 2 4 1 3 0 8
72 วัดกาโห่ใต้ 0 2 0 2 4 1 3 0 8
73 ทัศนาวลัย 0 2 0 2 2 3 2 0 7
74 ชะอวดวิทยา 0 1 3 4 5 3 1 0 9
75 วัดศรีสุวรรณาราม 0 1 2 3 10 4 7 0 21
76 วัดเนกขัมมาราม 0 1 2 3 4 3 1 0 8
77 วัดวังกลม 0 1 2 3 3 6 0 0 9
78 ดรุณศึกษา 2 0 1 2 3 2 4 1 0 7
79 บ้านดอนทราย 0 1 2 3 2 0 1 1 3
80 ภูมิสถิตวิทยา 0 1 1 2 4 1 2 0 7
81 บ้านขอนหาด 0 1 1 2 4 1 1 3 6
82 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 0 1 1 2 3 3 1 0 7
83 วัดสระ 0 1 0 1 5 4 2 3 11
84 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 0 1 0 1 5 4 0 1 9
85 วัดเทพมงคล 0 1 0 1 4 1 1 0 6
86 ร่อนพิบูลย์ 0 1 0 1 3 3 2 1 8
87 วัดบางทวด 0 1 0 1 3 3 0 0 6
88 บ้านอายเลา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 ชุมชนบ้านพุดหง 0 1 0 1 2 4 1 1 7
90 บ้านลำหัก 0 1 0 1 2 3 1 0 6
91 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 1 0 1 2 3 0 0 5
92 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 2 2 0 1 4
93 วัดสามแพรก 0 1 0 1 2 1 2 1 5
94 วัดควนเคร็ง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
95 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 0 1 0 1 2 0 0 0 2
96 วัดปากแพรก 0 1 0 1 1 1 3 1 5
97 บ้านลำคลอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
98 วัดโคกสูง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
99 บ้านหนองกก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 วัดขนาบนาก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 7 2 2 0 11
102 บ้านปากพรุ 0 0 2 2 2 1 1 0 4
103 วัดคันธมาลี 0 0 1 1 6 0 1 0 7
104 หลวงครูวิทยา 0 0 1 1 4 2 6 0 12
105 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 4 2 1 1 7
106 วัดหน้าสตน 0 0 1 1 4 2 0 1 6
107 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 0 0 1 1 4 1 0 1 5
108 วัดสองพี่น้อง 0 0 1 1 3 3 0 1 6
109 วัดบางไทร 0 0 1 1 3 2 0 0 5
110 วัดควนเถียะ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
111 บ้านห้วยโส 0 0 1 1 3 0 1 0 4
112 วัดบางศาลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 บ้านท่าไทร 0 0 1 1 2 4 1 0 7
114 วัดโคกยาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
115 บ้านบางแรด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
116 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
117 บ้านปากบางกลม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 0 1 1 1 6 5 0 12
119 บ้านหน้าศาล 0 0 1 1 1 1 2 0 4
120 บ้านชายควน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
121 วัดควนป้อม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
122 ชุมชนวัดบางบูชา 0 0 1 1 0 1 2 1 3
123 บ้านบางโหนด 0 0 0 0 6 3 4 2 13
124 สุนทราภิบาล 0 0 0 0 6 2 0 0 8
125 ราชประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 4 2 2 1 8
126 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 3 2 2 1 7
127 บ้านควนรุย 0 0 0 0 3 2 2 0 7
128 วัดอู่แก้ว 0 0 0 0 3 2 0 1 5
129 วัดเกาะจาก 0 0 0 0 3 1 1 1 5
130 วัดบ่อล้อ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
131 วัดบางตะพาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
132 วัดหอยกัน 0 0 0 0 2 4 6 0 12
133 วัดแดง 0 0 0 0 2 3 3 1 8
134 วัดบูรณาวาส 0 0 0 0 2 3 0 1 5
135 บ้านป่าแชง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
136 บ้านหัวลำพู 0 0 0 0 2 2 1 0 5
137 บ้านไสหินตั้ง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
138 อนุบาลพลพันธ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
139 วัดคลองขยัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 วัดธาราวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านโก้งโค้ง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
142 บ้านหัวปอ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 วัดหงส์แก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 วัดคงคาวดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 วัดบ้านด่าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 วัดอัฒฑศาสนาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านเกาะทัง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
149 บ้านแสงวิมาน 0 0 0 0 1 1 7 0 9
150 บ้านชายทะเล 0 0 0 0 1 1 4 0 6
151 บ้านทุ่งใคร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
152 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
153 วัดพระบาท 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 วัดเทพนมเชือด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
155 วัดบางพระ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 วัดโคกทราง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านควนมิตร 0 0 0 0 1 0 2 2 3
158 ราชประชานุเคราะห์ 7 0 0 0 0 1 0 2 1 3
159 วัดโคกคราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 วัดชัยสุวรรณ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านควนหนองหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านควนโตน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านบางมูลนาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านบางเนียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านม่วงงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านลากชาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 วัดฉิมหลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 วัดทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 วัดท่าเสม็ด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 วัดบ้านใหม่บน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 วัดปากเหมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 วัดแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 อนุบาลพรธิรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 วัดสมควร 0 0 0 0 0 3 1 0 4
178 บ้านวังหอน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
179 บ้านหนองมาก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
180 บ้านศาลาทวดทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านห้วยไม้แก่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 วัดบางด้วน 0 0 0 0 0 1 2 2 3
183 วัดพระอานนท์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
184 บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 วัดทาบทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
186 วัดทายิการาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
187 บ้านบางลึก 0 0 0 0 0 1 0 2 1
188 วัดบางทองคำ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
189 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านสระนอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหอยราก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 วัดทองพูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 วัดปิยาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 วัดอิมอญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 วัดปากบางท่าพญา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 วัดมหิสสราราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านควนชิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านบางปรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านเกาะสุด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 วัดบางยิ่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 วัดบ้านเนิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 บ้านสำนักไม้เรียบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 126 125 91 342 671 288 191 75 1,150