สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกลอง 8 2 1 11 15 5 0 0 20
2 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 7 3 1 11 20 7 0 0 27
3 บ้านปากเชียร 4 4 5 13 13 6 9 1 28
4 บ้านควนเงิน 4 4 4 12 16 1 0 1 17
5 บ้านเกาะนางโดย 4 2 2 8 8 0 0 0 8
6 วัดท้ายโนต 3 1 1 5 6 0 0 0 6
7 วัดสามัคยาราม 3 1 0 4 7 4 0 1 11
8 ชมพูประดิษฐ์ 3 0 2 5 11 2 6 0 19
9 บ้านนางหลง 3 0 2 5 8 2 0 1 10
10 ชุมชนวัดเกาะเพชร 3 0 1 4 5 1 0 1 6
11 วัดทุ่งหล่อ 2 2 1 5 7 1 0 0 8
12 บ้านชะอวด 2 2 0 4 12 2 1 0 15
13 วัดกัลยานฤมิต 2 2 0 4 4 4 1 2 9
14 วัดพิศาลนฤมิต 2 1 1 4 7 1 3 0 11
15 บ้านกุมแป 2 1 1 4 3 3 0 0 6
16 ดรุณศึกษา 2 1 0 3 9 3 3 1 15
17 บ้านห้วยหาร 2 1 0 3 7 2 1 0 10
18 บ้านทุ่งใหญ่ 2 1 0 3 4 1 0 0 5
19 วัดเถลิงกิตติยาราม 2 1 0 3 3 1 0 0 4
20 บ้านทุ่งโชน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
21 บ้านตรอกแค 2 0 0 2 4 3 1 1 8
22 หนองนนทรี 2 0 0 2 4 0 0 1 4
23 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1 5 5 11 13 2 1 0 16
24 บ้านบางน้อย 1 3 4 8 12 0 2 1 14
25 วัดปลายสระ 1 3 1 5 5 1 1 0 7
26 ชุมชนวัดเขาลำปะ 1 3 0 4 4 0 0 0 4
27 วัดโคกพิกุล 1 2 1 4 10 1 1 2 12
28 วัดสุวรรณโฆษิต 1 2 1 4 9 3 0 0 12
29 วัดหนา 1 2 0 3 9 5 0 2 14
30 เขาพระทอง 1 2 0 3 5 4 1 2 10
31 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1 1 1 3 3 3 0 0 6
32 วัดวัวหลุง 1 1 0 2 5 2 0 2 7
33 วัดไม้เสียบ 1 1 0 2 4 1 1 1 6
34 วัดแหลม 1 1 0 2 4 0 1 1 5
35 บ้านหัวไทร 1 1 0 2 4 0 1 0 5
36 ชุมชนวัดท่าลิพง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
37 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 3 0 0 1 3
38 วัดวังฆ้อง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
39 วัดปากตรง 1 1 0 2 2 0 2 0 4
40 บ้านศาลาแก้ว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 วัดควนใส 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 วัดหนองจิก 1 0 1 2 5 1 0 0 6
43 บ้านท้องโกงกาง 1 0 1 2 2 5 0 0 7
44 วัดควนชะลิก 1 0 1 2 2 2 2 0 6
45 วัดบ่อโพง 1 0 1 2 2 2 1 0 5
46 บ้านศาลาตะเคียน 1 0 0 1 6 3 0 1 9
47 วัดสระโพธิ์ 1 0 0 1 4 3 7 2 14
48 วัดนาหมอบุญ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
49 แพทยกิจพิทยา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
50 บ้านวังใส 1 0 0 1 3 2 1 0 6
51 บ้านน้ำบ่อ 1 0 0 1 3 0 2 1 5
52 บ้านนำทรัพย์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 สหมิตรวิทยา 1 0 0 1 2 2 2 0 6
54 บ้านใสถิน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
55 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
56 วัดสุขุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 0 3 0 3 4 1 1 0 6
58 บ้านบางพระ 0 2 0 2 6 1 1 0 8
59 วัดจิกพนม 0 2 0 2 6 0 0 1 6
60 บ้านคงคาล้อม 0 2 0 2 5 2 2 3 9
61 บ้านนา 0 2 0 2 4 1 3 0 8
62 วัดกาโห่ใต้ 0 2 0 2 4 1 3 0 8
63 ทัศนาวลัย 0 2 0 2 2 3 2 0 7
64 ชะอวดวิทยา 0 1 3 4 5 3 1 0 9
65 ดรุณศึกษา 2 0 1 2 3 2 4 1 0 7
66 บ้านดอนทราย 0 1 2 3 2 0 1 1 3
67 วัดศรีสุวรรณาราม 0 1 1 2 9 4 7 0 20
68 ภูมิสถิตวิทยา 0 1 1 2 4 1 2 0 7
69 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 0 1 0 1 5 4 0 1 9
70 ร่อนพิบูลย์ 0 1 0 1 3 3 2 1 8
71 วัดบางทวด 0 1 0 1 3 3 0 0 6
72 บ้านอายเลา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
73 ชุมชนบ้านพุดหง 0 1 0 1 2 4 1 1 7
74 บ้านลำหัก 0 1 0 1 2 3 1 0 6
75 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 1 0 1 2 3 0 0 5
76 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 2 2 0 1 4
77 วัดสามแพรก 0 1 0 1 2 1 2 1 5
78 บ้านขอนหาด 0 1 0 1 2 1 1 3 4
79 วัดโคกมะม่วง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
80 วัดควนเคร็ง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
81 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 วัดปากแพรก 0 1 0 1 1 1 3 1 5
83 วัดบางคุระ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
84 บ้านลำคลอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 วัดทะเลปัง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
86 วัดโคกสูง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
87 บ้านหนองกก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 วัดขนาบนาก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 7 2 2 0 11
90 วัดเนกขัมมาราม 0 0 2 2 3 3 1 0 7
91 วัดวังกลม 0 0 2 2 2 6 0 0 8
92 บ้านปากพรุ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
93 วัดคันธมาลี 0 0 1 1 5 0 1 0 6
94 หลวงครูวิทยา 0 0 1 1 4 2 6 0 12
95 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 4 2 1 1 7
96 วัดหน้าสตน 0 0 1 1 4 2 0 1 6
97 วัดสองพี่น้อง 0 0 1 1 3 3 0 1 6
98 วัดบางไทร 0 0 1 1 3 2 0 0 5
99 วัดควนเถียะ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
100 บ้านห้วยโส 0 0 1 1 3 0 1 0 4
101 วัดบางศาลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
102 บ้านท่าไทร 0 0 1 1 2 4 1 0 7
103 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 3 1 0 6
104 วัดควนสมบูรณ์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
105 วัดโคกยาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
106 บ้านบางแรด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
107 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
108 บ้านปากบางกลม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 0 1 1 1 6 5 0 12
110 บ้านหน้าศาล 0 0 1 1 1 1 2 0 4
111 บ้านชายควน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
112 วัดควนป้อม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
113 ชุมชนวัดบางบูชา 0 0 1 1 0 1 2 1 3
114 บ้านบางโหนด 0 0 0 0 5 3 4 2 12
115 วัดสระ 0 0 0 0 4 3 2 3 9
116 ราชประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 4 2 2 1 8
117 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 3 2 2 1 7
118 บ้านควนรุย 0 0 0 0 3 2 2 0 7
119 วัดอู่แก้ว 0 0 0 0 3 2 0 1 5
120 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 0 0 0 0 3 1 0 1 4
121 วัดบ่อล้อ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
122 วัดบางตะพาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 บ้านเนินธัมมัง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
124 วัดหอยกัน 0 0 0 0 2 4 6 0 12
125 วัดแดง 0 0 0 0 2 3 3 1 8
126 วัดบูรณาวาส 0 0 0 0 2 3 0 1 5
127 บ้านหัวลำพู 0 0 0 0 2 2 1 0 5
128 บ้านไสหินตั้ง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
129 อนุบาลพลพันธ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
130 วัดคลองขยัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 บ้านโก้งโค้ง 0 0 0 0 2 0 3 0 5
132 บ้านหัวปอ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 วัดคงคาวดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 วัดธาราวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 วัดบ้านด่าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 วัดอัฒฑศาสนาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 วัดปากควน 0 0 0 0 1 4 0 2 5
139 บ้านป่าแชง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
140 สุนทราภิบาล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านแสงวิมาน 0 0 0 0 1 1 7 0 9
142 บ้านทุ่งใคร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
143 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
144 วัดพระบาท 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 วัดป่าระกำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 วัดเทพนมเชือด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
147 บ้านลานนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 วัดบางพระ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 วัดโคกทราง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านควนมิตร 0 0 0 0 1 0 2 2 3
151 ราชประชานุเคราะห์ 7 0 0 0 0 1 0 2 1 3
152 วัดเกาะจาก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
153 วัดโคกคราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 วัดชัยสุวรรณ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 วัดหงส์แก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านควนหนองหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านควนโตน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านบางมูลนาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านบางเนียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านลากชาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 วัดฉิมหลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 วัดทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 วัดบ้านใหม่บน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 วัดปากเหมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 วัดแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 อนุบาลพรธิรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 วัดควนยาว 0 0 0 0 0 5 0 0 5
171 วัดสมควร 0 0 0 0 0 3 1 0 4
172 บ้านหนองมาก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
173 บ้านเกาะทัง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
174 บ้านศาลาทวดทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านห้วยไม้แก่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
176 บ้านไสขาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
177 บ้านชายทะเล 0 0 0 0 0 1 4 0 5
178 วัดบางด้วน 0 0 0 0 0 1 2 2 3
179 วัดพระอานนท์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
180 บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
181 บ้านวังหอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 วัดทาบทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 วัดทายิการาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านบางลึก 0 0 0 0 0 1 0 2 1
185 วัดบางทองคำ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
186 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านสระนอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านหอยราก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 วัดทองพูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 วัดปิยาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 วัดอิมอญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 วัดปากบางท่าพญา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
195 บ้านควนชิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านบางปรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านเกาะสุด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 วัดบางยิ่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 วัดบ้านเนิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 วัดมหิสสราราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 วัดเทพมงคล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านสำนักไม้เรียบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 100 103 77 280 571 272 191 74 1,034