สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 20 7 0 0 27
2 บ้านควนเงิน 16 1 0 1 17
3 บ้านกลอง 15 5 0 0 20
4 บ้านปากเชียร 13 6 9 1 28
5 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 13 2 1 0 16
6 บ้านชะอวด 12 2 1 0 15
7 บ้านบางน้อย 12 0 2 1 14
8 ชมพูประดิษฐ์ 11 2 6 0 19
9 วัดโคกพิกุล 10 1 1 2 12
10 วัดหนา 9 5 0 2 14
11 วัดศรีสุวรรณาราม 9 4 7 0 20
12 ดรุณศึกษา 9 3 3 1 15
13 วัดสุวรรณโฆษิต 9 3 0 0 12
14 บ้านนางหลง 8 2 0 1 10
15 บ้านเกาะนางโดย 8 0 0 0 8
16 วัดสามัคยาราม 7 4 0 1 11
17 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 7 2 2 0 11
18 บ้านห้วยหาร 7 2 1 0 10
19 วัดพิศาลนฤมิต 7 1 3 0 11
20 วัดทุ่งหล่อ 7 1 0 0 8
21 บ้านศาลาตะเคียน 6 3 0 1 9
22 บ้านบางพระ 6 1 1 0 8
23 วัดจิกพนม 6 0 0 1 6
24 วัดท้ายโนต 6 0 0 0 6
25 เขาพระทอง 5 4 1 2 10
26 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 5 4 0 1 9
27 บ้านบางโหนด 5 3 4 2 12
28 ชะอวดวิทยา 5 3 1 0 9
29 บ้านคงคาล้อม 5 2 2 3 9
30 วัดวัวหลุง 5 2 0 2 7
31 วัดปลายสระ 5 1 1 0 7
32 ชุมชนวัดเกาะเพชร 5 1 0 1 6
33 วัดหนองจิก 5 1 0 0 6
34 วัดคันธมาลี 5 0 1 0 6
35 วัดกัลยานฤมิต 4 4 1 2 9
36 วัดสระโพธิ์ 4 3 7 2 14
37 วัดสระ 4 3 2 3 9
38 บ้านตรอกแค 4 3 1 1 8
39 หลวงครูวิทยา 4 2 6 0 12
40 ราชประชานุเคราะห์ 4 2 2 1 8
41 บ้านหนองหิน 4 2 1 1 7
42 วัดหน้าสตน 4 2 0 1 6
43 บ้านนา 4 1 3 0 8
44 วัดกาโห่ใต้ 4 1 3 0 8
45 ภูมิสถิตวิทยา 4 1 2 0 7
46 วัดไม้เสียบ 4 1 1 1 6
47 วัดนาหมอบุญ 4 1 1 0 6
48 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 4 1 1 0 6
49 บ้านทุ่งใหญ่ 4 1 0 0 5
50 แพทยกิจพิทยา 4 1 0 0 5
51 วัดแหลม 4 0 1 1 5
52 บ้านหัวไทร 4 0 1 0 5
53 หนองนนทรี 4 0 0 1 4
54 ชุมชนวัดเขาลำปะ 4 0 0 0 4
55 ร่อนพิบูลย์ 3 3 2 1 8
56 วัดเนกขัมมาราม 3 3 1 0 7
57 วัดสองพี่น้อง 3 3 0 1 6
58 บ้านกุมแป 3 3 0 0 6
59 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 3 3 0 0 6
60 วัดบางทวด 3 3 0 0 6
61 วัดสว่างอารมณ์ 3 2 2 1 7
62 บ้านควนรุย 3 2 2 0 7
63 บ้านวังใส 3 2 1 0 6
64 วัดอู่แก้ว 3 2 0 1 5
65 ชุมชนวัดท่าลิพง 3 2 0 0 5
66 วัดบางไทร 3 2 0 0 5
67 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 3 1 0 1 4
68 วัดเถลิงกิตติยาราม 3 1 0 0 4
69 บ้านอายเลา 3 1 0 0 4
70 วัดควนเถียะ 3 1 0 0 4
71 บ้านน้ำบ่อ 3 0 2 1 5
72 บ้านห้วยโส 3 0 1 0 4
73 วัดบ่อล้อ 3 0 1 0 4
74 บ้านหนองบัว 3 0 0 1 3
75 บ้านทุ่งโชน 3 0 0 0 3
76 วัดวังฆ้อง 3 0 0 0 3
77 บ้านนำทรัพย์ 3 0 0 0 3
78 วัดบางศาลา 3 0 0 0 3
79 วัดบางตะพาน 3 0 0 0 3
80 บ้านเนินธัมมัง 3 0 0 0 3
81 วัดวังกลม 2 6 0 0 8
82 บ้านท้องโกงกาง 2 5 0 0 7
83 วัดหอยกัน 2 4 6 0 12
84 ชุมชนบ้านพุดหง 2 4 1 1 7
85 ดรุณศึกษา 2 2 4 1 0 7
86 บ้านท่าไทร 2 4 1 0 7
87 วัดแดง 2 3 3 1 8
88 ทัศนาวลัย 2 3 2 0 7
89 บ้านลำหัก 2 3 1 0 6
90 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 2 3 1 0 6
91 วัดบูรณาวาส 2 3 0 1 5
92 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 2 3 0 0 5
93 วัดควนชะลิก 2 2 2 0 6
94 สหมิตรวิทยา 2 2 2 0 6
95 วัดบ่อโพง 2 2 1 0 5
96 บ้านหัวลำพู 2 2 1 0 5
97 บ้านไสหินตั้ง 2 2 1 0 5
98 บ้านหนองบอน 2 2 0 1 4
99 วัดควนสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
100 วัดสามแพรก 2 1 2 1 5
101 บ้านขอนหาด 2 1 1 3 4
102 วัดโคกมะม่วง 2 1 1 0 4
103 วัดโคกยาง 2 1 1 0 4
104 อนุบาลพลพันธ์ 2 1 1 0 4
105 บ้านบางแรด 2 1 0 0 3
106 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 2 1 0 0 3
107 วัดคลองขยัน 2 1 0 0 3
108 บ้านโก้งโค้ง 2 0 3 0 5
109 วัดปากตรง 2 0 2 0 4
110 บ้านดอนทราย 2 0 1 1 3
111 วัดควนเคร็ง 2 0 1 0 3
112 บ้านปากพรุ 2 0 1 0 3
113 บ้านหัวปอ 2 0 1 0 3
114 บ้านศาลาแก้ว 2 0 0 0 2
115 วัดควนใส 2 0 0 0 2
116 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 2 0 0 0 2
117 บ้านปากบางกลม 2 0 0 0 2
118 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 2 0 0 0 2
119 วัดคงคาวดี 2 0 0 0 2
120 วัดธาราวง 2 0 0 0 2
121 วัดบ้านด่าน 2 0 0 0 2
122 วัดอัฒฑศาสนาราม 2 0 0 0 2
123 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1 6 5 0 12
124 วัดปากควน 1 4 0 2 5
125 บ้านป่าแชง 1 2 2 0 5
126 สุนทราภิบาล 1 2 0 0 3
127 บ้านแสงวิมาน 1 1 7 0 9
128 วัดปากแพรก 1 1 3 1 5
129 บ้านหน้าศาล 1 1 2 0 4
130 บ้านทุ่งใคร 1 1 2 0 4
131 บ้านโคกทราย 1 1 1 1 3
132 วัดพระบาท 1 1 1 0 3
133 วัดบางคุระ 1 1 0 1 2
134 วัดป่าระกำ 1 1 0 1 2
135 วัดเทพนมเชือด 1 1 0 1 2
136 บ้านลำคลอง 1 1 0 0 2
137 บ้านชายควน 1 1 0 0 2
138 บ้านลานนา 1 1 0 0 2
139 วัดบางพระ 1 1 0 0 2
140 วัดโคกทราง 1 1 0 0 2
141 บ้านควนมิตร 1 0 2 2 3
142 ราชประชานุเคราะห์ 7 1 0 2 1 3
143 วัดเกาะจาก 1 0 1 1 2
144 บ้านใสถิน 1 0 1 0 2
145 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 0 1 0 2
146 วัดทะเลปัง 1 0 1 0 2
147 วัดโคกสูง 1 0 1 0 2
148 วัดควนป้อม 1 0 1 0 2
149 วัดโคกคราม 1 0 1 0 2
150 บ้านด่าน 1 0 1 0 2
151 วัดชัยสุวรรณ 1 0 1 0 2
152 วัดสุขุม 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
154 วัดขนาบนาก 1 0 0 0 1
155 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 1 0 0 0 1
156 วัดหงส์แก้ว 1 0 0 0 1
157 บ้านควนหนองหงส์ 1 0 0 0 1
158 บ้านควนโตน 1 0 0 0 1
159 บ้านบางมูลนาก 1 0 0 0 1
160 บ้านบางเนียน 1 0 0 0 1
161 บ้านลากชาย 1 0 0 0 1
162 วัดฉิมหลา 1 0 0 0 1
163 วัดทุ่งโพธิ์ 1 0 0 0 1
164 วัดบ้านใหม่บน 1 0 0 0 1
165 วัดปากเหมือง 1 0 0 0 1
166 วัดแจ้ง 1 0 0 0 1
167 วัดโบสถ์ 1 0 0 0 1
168 อนุบาลพรธิรา 1 0 0 0 1
169 วัดควนยาว 0 5 0 0 5
170 วัดสมควร 0 3 1 0 4
171 บ้านหนองมาก 0 2 1 0 3
172 บ้านเกาะทัง 0 2 1 0 3
173 บ้านศาลาทวดทอง 0 2 0 0 2
174 บ้านห้วยไม้แก่น 0 2 0 0 2
175 บ้านไสขาม 0 2 0 0 2
176 บ้านชายทะเล 0 1 4 0 5
177 วัดบางด้วน 0 1 2 2 3
178 ชุมชนวัดบางบูชา 0 1 2 1 3
179 วัดพระอานนท์ 0 1 1 1 2
180 บำรุงวิทยา 0 1 1 0 2
181 บ้านวังหอน 0 1 1 0 2
182 วัดทาบทอง 0 1 1 0 2
183 วัดทายิการาม 0 1 1 0 2
184 บ้านบางลึก 0 1 0 2 1
185 วัดบางทองคำ 0 1 0 1 1
186 บ้านคอกวัว 0 1 0 0 1
187 บ้านท่าเตียน 0 1 0 0 1
188 บ้านบางตะลุมพอ 0 1 0 0 1
189 บ้านสระนอก 0 1 0 0 1
190 บ้านหอยราก 0 1 0 0 1
191 วัดทองพูน 0 1 0 0 1
192 วัดปิยาราม 0 1 0 0 1
193 วัดอิมอญ 0 1 0 0 1
194 วัดปากบางท่าพญา 0 0 1 1 1
195 บ้านควนชิง 0 0 1 0 1
196 บ้านบางปรง 0 0 1 0 1
197 บ้านเกาะสุด 0 0 1 0 1
198 วัดบางยิ่ว 0 0 1 0 1
199 วัดบ้านเนิน 0 0 1 0 1
200 วัดมหิสสราราม 0 0 1 0 1
201 วัดสระแก้ว 0 0 1 0 1
202 วัดเทพมงคล 0 0 1 0 1
203 บ้านสำนักไม้เรียบ 0 0 0 1 0
204 วัดรัตนาราม 0 0 0 1 0
รวม 571 272 191 74 1,108