หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 34 25 75.76% 8 24.24% 0 0% 0 0% 33
2 โรงเรียนบ้านกลอง 25 18 72% 7 28% 0 0% 0 0% 25
3 โรงเรียนบ้านปากเชียร 37 17 45.95% 9 24.32% 9 24.32% 2 5.41% 37
4 โรงเรียนบ้านควนเงิน 18 16 88.89% 1 5.56% 0 0% 1 5.56% 18
5 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 21 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
6 โรงเรียนบ้านชะอวด 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
7 โรงเรียนบ้านบางน้อย 15 12 80% 0 0% 2 13.33% 1 6.67% 15
8 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 15 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
9 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 19 11 57.89% 2 10.53% 6 31.58% 0 0% 19
10 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 21 10 47.62% 4 19.05% 7 33.33% 0 0% 21
11 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
12 โรงเรียนวัดจิกพนม 12 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
13 โรงเรียนวัดหนา 16 9 56.25% 5 31.25% 0 0% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนดรุณศึกษา 17 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 17 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
17 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 14 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนบ้านนางหลง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านบางพระ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
24 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนวัดหนองจิก 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 18 6 33.33% 3 16.67% 7 38.89% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนบ้านบางโหนด 15 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนบ้านตรอกแค 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนวัดวัวหลุง 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
30 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
31 โรงเรียนสุนทราภิบาล 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดปลายสระ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนวัดคันธมาลี 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดท้ายโนต 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนวัดสระ 15 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
38 โรงเรียนเขาพระทอง 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
39 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนชะอวดวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านกุมแป 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 12 4 33.33% 2 16.67% 6 50% 0 0% 12
47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนวัดหน้าสตน 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านนา 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 9 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านขอนหาด 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
55 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนวัดเทพมงคล 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนวัดบางคุระ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดแหลม 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านหัวไทร 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนหนองนนทรี 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
66 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดวังกลม 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
69 โรงเรียนวัดปากควน 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนวัดบางทวด 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านควนรุย 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านวังใส 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านลานนา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดบางไทร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนวัดเกาะจาก 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านอายเลา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดควนเถียะ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนวัดปากตรง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านห้วยโส 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดทะเลปัง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนวัดบางศาลา 10 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดบางตะพาน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนวัดควนยาว 8 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนวัดหอยกัน 14 2 16.67% 4 33.33% 6 50% 0 0% 12
98 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านท่าไทร 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนวัดแดง 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
102 โรงเรียนทัศนาวลัย 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านลำหัก 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านป่าแชง 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนวัดควนชะลิก 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
108 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
109 โรงเรียนวัดบ่อโพง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านหนองบอน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนวัดป่าระกำ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านไสขาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนวัดสามแพรก 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนบ้านปากพรุ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนวัดโคกยาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านบางแรด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดคลองขยัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดธาราวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านดอนทราย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านหัวปอ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนวัดควนเคร็ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านปากบางกลม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนวัดคงคาวดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดควนใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 15 1 8.33% 6 50% 5 41.67% 0 0% 12
136 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 9 1 11.11% 1 11.11% 7 77.78% 0 0% 9
138 โรงเรียนบ้านชายทะเล 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
139 โรงเรียนวัดปากแพรก 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านโคกทราย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
143 โรงเรียนวัดพระบาท 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านชายควน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านลำคลอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนวัดบางพระ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนวัดโคกทราง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านควนมิตร 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
150 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
151 โรงเรียนวัดโคกคราม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านด่าน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านใสถิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนวัดควนป้อม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนวัดโคกสูง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านควนโตน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านบางเนียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านลากชาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดขนาบนาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดฉิมหลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนวัดปากเหมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนวัดสุขุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนวัดแจ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดสมควร 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
177 โรงเรียนบ้านวังหอน 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านหนองมาก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนวัดบางด้วน 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
182 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
183 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
184 โรงเรียนบำรุงวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนวัดทาบทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนวัดทายิการาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านบางลึก 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
188 โรงเรียนวัดบางทองคำ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านคอกวัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านสระนอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหอยราก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนวัดทองพูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนวัดปิยาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนวัดอิมอญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
198 โรงเรียนวัดมหิสสราราม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านควนชิง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านบางปรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านเกาะสุด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนวัดบางยิ่ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนวัดบ้านเนิน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพา จินาเจือ : 086-2727-465 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก 0896461956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]